Blog Archive

Sunday, January 10, 2016

Laseme raha kulutada....See ongi see arengukavade Eesti! Kulutataud on kõvasti (maksumaksja) raha ja ametnike töötunde. Töö on läinud tühja, aga see ei morjenda mitte kedagi KIK-ist ega mujalt. Samal ajal anti raha mõnelegi kamaluga, isegi siis, kui rattatunnel vm ei olegi otseselt seotud raudteejaamaga ehk reisijate veoga.

Oleks olnud tõesti loogiline, ja seda enam, et kui juba küsiti omavalitsustelt arvamust protsendi kärpimise jm kohta, et siis oleks pakutud välja suurem omaosaluse variant! Või äärmisel juhul vähendada "plaane"! Ehk piisanuks Tartusse esialgu tunneli ja viadukti asemel ühest neist? Mõistan, et ka omavalitsustel pole kerge suuremaid rahasid projekti sisse panna, aga eesmärgiks on ju elukeskkonna ja liiklemisvõimaluste parandamine!? Vähe sellest, kui asjadele oleks lähenetud mõttega teha kõikjal ära "põhimõtteliselt olulised asjad" ehk "vundament", olnuks võitjad kõik ja suurejoonelised plaanid poleks jäänud ainult paberile! Nimelt, ladudes vundamenti, pidanuks põhirõhk olema põhimõtetetel ja planeerimisel. Kui selle järgi saanuks ära teha olulisimad asjad, nagu parklad jm, siis sinna saanuks hiljem aja jooksul pidevalt teha täiendusi. Peaasi, et kommunikatsioonid jm olnuks algatuseks olemas!
KIK ehk siis riik ei saa aru, et ühispeatus ei pea olema ainult plats perrooniga, vaid hoopis midagi rohkemat! Olgu siis matkajatele orienteeritud, karavaniparklaks sobiv, elektrirataste laadimispunktina jpm. Neid asju saanuks lihtsamini teha, kui see planeering taganuks kõikidele SOOVIJATELE elementaarselt vajaoleva!

See, et Kadrina välja jäi, on muidugi kahe otsaga asi. Kadrinale ehk ei tohikski rahastust anda, sest perroon ehk peatus tehti valesse kohta. Samas on selleski süüdi mitte omavalitsus vaid EVR, MKM, ehk siis taas sisuliselt riik! Mis toob kaasa selle, et peatuse taristu ei täida 100% oma otstarvet. Ja muidugi ei soodusta piisavalt reisijate arvu kasvu ehk siis ei anna piisavat panust.... rongide arvu kasvuks tulevikus! Aga nagu kirjutati, toodi põhipõhjuseks just rongide vähesus! Huvitav, kas olulisem on rongid või reisijad? Seda enam, et epatus õiges kohas andnuks peatuse piirkonnale hoopis laiema tähenduse ja rolli! kuid nagu olen aastaid selgitanud, seda riik ei mõista!

Sama arvamuse ütleb artiklis põhimõtteliselt välja ka Rakvere linnapea Mihkel Juhkami. Et midagi parandada, suunata tulevikku, on vaja kompleksselt asju paremaks muuta. Siis tulevad ka tulemused. Kuigi.....ehk ei tohigi tulemused paraneda, sest ronge on niigi puudu? Lased liiga palju inimesi rongidesse, tuleb sõiduplaani tihendada ehk siis ronge juurde muretseda!? Nonii, mul ongi jälle õigus, reisija ehk rahva heaks tuleb teha võimalikult vähe, sest muidu võivad "asjad käest ära minna". Lausa nii käest, et kaob viimati bussifirmade toetus.....

Mis on aga parim tõestus sellele, et mul on jälle olnud ÕIGUS!!!?? Kui lause ".........et rajada korralik kõnnitee raudteejaamast bussijaama...... "??

Lõik postitusest:

Süsteemi ümberkorraldamise tagajärjel saaks enamusi probleeme vältida, tagades tulevikuks tunduvalt sujuvama, ohutuma, kiirema ja kaasaegsema rongiliikluse.
Vaja oleks vaid enamuses jaamades muuta platvormide asukohti
.

1.  Seoses asustuse, infrastruktuuri, ühistranspordi muutustega viimastel aastatel on mõnegi jaama asukoht muutunud veidi halvemuse poole (liigne kaugus elamupiirkondadest ja teedest, halvad ligipääsud ja teeolud, halb lumetõrje jne). Vajalik oleks mitmelgi juhul tunduvalt muuta platvormide asukohta, et parandada reisijate liikumisvõimalusi, vähendada sõitmiseks (koos rongile tulekuga) kuluvat aega ja vahemaad, lühendada ümberistumiseks kuluvat aega.

2. Platvormide asukoha muutmine võimaldab tunduvalt väiksemaid ehitus- ja ekspluatatsioonikulusid. Lisaks mitmetes peatustes ehk võimalik ehitada ülesõidu lähedal bussitaskuga koos ka ühine ootepaviljon. Seda enam, et 4 m laiusele vaheplatvormile ei saa ehitada paviljoni, ainult katusealune aga meie kliimas ei taga kaitset tuule ja vihma eest. PEATEE ääres olev platvorm võimaldab paviljoni ehitust, kuna ehitise laiusepiirangut ei teki.

3. Uus asukoht võimaldab ehituse ajaks säilitada täies pikkuse praeguse platvormi, et tagada reisijate ohutu, kiire ja hilinemisi vältiva peale- ja mahatuleku. Hetkel Tamsalus tehtud apsakas heaks näiteks, mis tõi kaasa rongide suuri hilinemisi, reisijate mahajäämisi bussidest, segadust info puudumise tõttu jne.

4. Samuti võimaldab uus asukoht kokkuhoidu teede remondi arvelt kui piisava arvu teede olemasolu korral peate võimalikuks mõnedes jaamades mõne tee sulgemist ja/või likvideerimist. Näiteks võib tuua Jõhvi jaama 1. ja 2. tee, Soldina jaama 1. j 2. tee ( 2. tee kiirus halva seisukorra tõttu 15 km/h), Püssi jaama 1. tee jt, milliseid enamasti kasutatakse vaid reisirongide puhul ja milliste seisukord (teed ja pöörangud jm) vajavad remonti. Kokkuhoid remondi arvelt võib olla tõenäoliselt väga suur.

5. Paljudes jaamades tekib ka elektri kokkuhoiu võimalus, kuna platvormide asukoht pöörangute juures võimaldab piltlikult ära kasutada kõriku valgustuse. Tavapärase kolme valgustuse asukoha (2 kõrikut ja platvorm) asemel tekib kaks kohta. Kokkuhoid nii valgustuse paigaldamisel kui elektrikulu arvelt(lisaks veel ülesõidu valgustus).

6. Arvestades idee uudsust ja võimalust riigieelarve kulusid tugevalt vähendada, usun, et peale idee läbitöötamist ja täpsustamist võimalik ka projekte kiirkorras ümber teha. Seega palun asukohtade muutmise poolt- ja vastuseisukohti ka AS EVR Infra poolt.

See postitus on juba igivana! Aastast 2011. Ei võetud siis targa inimese juttu kuulda, nüüd aga ollakse valmis kulutama kordi rohkem kõnniteele ja valgustusele? Tollal Kadrinas kohapeal mitmepoolne kohtumine  ju oli, kus vallajuhid ütlesid otse välja, mida nad soovivad ja et paljuski ollakse valmis ise panustama ja hiljem isegi hooldusega tegelema!
 http://eestimaablogi.blogspot.com.ee/2011/05/uhispeatuste-algne-analuus.html

Kas me sellist laristavat riiki tahtsime? Või peaks nüüd omal ajal Kadrina (ja ka mitme teise) peatuse kohta vale otsuse teinud ametnikud kinni maksma lisakulud?

P. S. Ahjaa, kelle rahadest Sõmerus, Kalevis, Vorbusel ja Energias peatused ehitatakse? Ja MILLAL?

Siia pean lisama ka seda, et Moskva rongi tõttu väga sageli ei saa Narva inimesed õigel ajal koju, sest Narva rongi perrooni äärde ei lasta! Selle leevenduseks oleks olnud Energia peatus absoluutselt vajalik, kuid taas....õigus on mul, mitte vastuseisjatel! Kasu aga sellest õigusest pole tuhkagi, sest peatus jäetigi tegemata! 

 Kui aga veel kord rääkida RAKVEREST, siis tahaks küsida asjapulkadelt KIK-is, MKM-is ja ka Marko Pomerantsilt - KES ON SÜÜDI ET PETERBURG-MOSKVA RONG ENAM RAKVERES EI PEATU?

Aga mis siin küsida. Nagu mäletame, ütles keskkonnaminister, et tema ei süvene asjadesse. Selge see, et sellistelt Eesti maa arengu koha pealt ükskõiksetelt inimestelt ei saagi muud oodata! Ometi, ennast kiitmast nad eal ei väsi.....

No comments:

Post a Comment