Blog Archive

Monday, August 7, 2017

Benu&Sõbrad tahavad valitsuse käpuli suruda?


Kas on üllatav selline vaatepilt apteegis? Ei ole! Sest apteekide turul pole ammu enam konkurentsi, on vaid selle tapmine!

Saksa ravimite hulgimüüja Phoenix Group, kuhu kuulub ka Benu apteeke haldav Tamro Eesti, on ravimiseaduse pärast pöördunud Eesti presidendi, riigikogu esimehe ja peaministri poole. Kaebekirja sisuks on 2020. aastal jõustuv ravimiseadus, mis rikub Eesti ja Saksamaa vahelist välisinvesteeringute kaitse kokkulepet. Firma väitel jääb kaotajaks tarbija ja kui lahendust ei leita, pöördub ta rahvusvahelisse kohtusse.
Juuli lõpul saatis üks Euroopa suuremaid ravimite edasimüüjaid Phoenix Group Eesti valitsusele ja presidendile pöördumise. Kiri oli adresseeritud president Kersti Kaljulaidile, peaminister Jüri Ratasele ja riigikogu esimehele Eiki Nestorile ning puudutab ravimiseadust ja Eesti-Saksamaa välisinvesteeringute kaitse kokkulepet.
Eestist kuulub 12 riigis esindatud Phoenix Groupi apteeke ja meditsiiniasutusi ravimite ja muude tervisetoodetega varustav Tamro Eesti OÜ. Üht Euroopa juhtivat ravimite edasimüüjat ajendas nii kõrget pöördumist kirjutama 2014. ja 2015. aastal jõustunud ravimiseaduse muudatused, mille järgi peavad 2020. aastaks kõigi Eesti apteekide enamusomanikud olema proviisorid ning ravimite hulgimüüja ei tohi jaeäris tegutseda ja vastupidi. Kontserni väitel kahjustavad seadusemuudatused eelkõige tarbijat, sest hinnad tõusevad, ja puhkeda võib riikidevaheline apteegitüli.

Kas on üllatav? Ei ole! Ärimehed, kes hakkavad halama effektiivsuse kadumisest, toovad järsku mängu tarbijad? Seda ajal, kui ise ei suudeta tagada mingisugustki effektiivsust, ei oma apteekides ega ka mitte ladudes. Nende tegelaste arusaam effektiivsusest on juba ise äärmiselt vildakas! Mõnda aega tagasi oli sel teemal teravam sõnavõtt, tookord otsustasin seda arvamuslugu ka kommenteerida.


Nüüdseks oli tükk aega vaikust ja täna toodi siis rindele raskesuurtükivägi! Ning kohe avatakse tuli valitsuse pihta! Läbimõeldult? Ei! Mis ajast peaks keegi ärimaailmast olema õpetajaks suveräänse riigi valitsusele?  Või lausa nõudjaks ja ähvardajaks? See ravimiseaduse muudatus on üks äärmiselt hea ettevõtmine ja loodan väga, et valitsus ega keegi teine Eestis ei allu sellisele ülbele diktaadile!?


Nimelt viitab Phoenix Group samas kirjas juba 20 aastat tagasi Eesti ja Saksamaa vahel sõlmitud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingule, milles Eesti kohustub õiglaselt kohtlema Saksamaa juriidiliste isikute investeeringuid Eestis. Keelatud on investeeringute haldamise, käsutamise, kasutamise ja tarvitamise piiramine omavoliliste või diskrimineerivate meetmetega. Samuti on keelatud investeeringu sundvõõrandamine ilma võrdväärse hüvitiseta.
„Nimetatud seadusemuudatused mõjutavad oluliselt Phoenixi kontserni ja Tamro Eesti OÜ tegevust. Sisuliselt toimub seadusmuudatustest tuleneva uue korra jõustumisel 1. aprillil 2020 Tamro Eesti OÜ üldapteekide osaluste ebaseaduslik sundvõõrandamine. Tegemist on meetmega, mis on vastuolus Eesti riigi kohustustega välisinvesteeringute kaitsel,” seisab pöördumises.

Kas seda saab nimetada sundvõõrandamiseks? Kui muudatused on aastaid ette teada, siis on tegu kõige tavalisema "rendilepinguga". Piltlikult öeldes, keegi osapooltest teab, et kokkulepe on jõustunud, sest teise osapoole jaoks on olulisim oma majanduse edendamine. Protesti võiks ju mingil moel ka mõista, aga seda vaid juhul, kui tegu oleks õigustatud nõudmisega. Seda, et kunagi Eesti allus võõrfirmade survele ja lubas hulgifirmad jaeturule, oli viga ja aeg on seda piisavalt tõestanud. Apteegindus ei ole tavapärane ärimaailm, siin on tegu siiski inimeste raviteenusega. Ja seda ei saa kuidagi võrrelda marketite vm-ga.
Ja mida tähendab OMAVOLILISELT? Kelle volil siis iseseisva riigi valitsus tohib tegutseda? Valitsus on rahva esindaja ja peab seisma rahva huvide eest. Rahva huvides on aga tagada läbipaistev ja aus ärimaailm.

„Väga suured muutused võeti vastu kiirustades. Oleme suhelnud kõikide poliitiliste jõudude ja ametnikega, kellel on puutumus selle valdkonnaga, ja väljendanud oma muret. Eravestlustes tunnistab enamik poliitikuid ja ametnikke probleemi, kuid kahjuks pole näha mingeidki tegevusi, mis aitaksid seda olukorda lahendada. Sotsiaalministeerium on lubanud, et juba kehtiva seaduse mõju kohta tehakse analüüs, mis oleks nüüdseks pidanud ilmavalgust nägema, aga seda pole. Pool üleminekuaega on möödas, pole analüüse ega tegevusi, mis eeldatavaid probleeme lahendaksid,” nentis Jankelevitsh.
Toona vastu võetud ravimiseadus tõi esile patsiendikesksuse, kättesaadavuse tagamise maapiirkondades, kvaliteedi kasvu ja palju muud. Kokkuvõttes oli eesmärk kaitsta rahva tervise huve. Eelnõu on kritiseerinud mitu riigiasutust, õiguskantsler ja riigikontroll. Soomlaste suurimat apteegiketti Ülikooli Apteek nõustanud vandeadvokaat Allar Jõks ütles juba kolm aastat tagasi, et ei saa välistada võimalikke kohtulahinguid.
Ka Eesti Päevaleht on kirjutanud, et nn apteekide seaduse asjus on riigil ees veel küllaga probleeme. Nimelt pole Eestis nii palju apteekreid, kes võiksid praegused apteegid ära osta. Sealjuures ei vasta ühele või mitmele omandipiirangule praegu 362 apteeki 495-st. Leida on vaja vähemalt 240 ettevõtjast proviisorit.

Tamro Balticsi tegevjuhi sõnu ei saa muidugi pidada muuks kui demagoogiaks. Mitmeaastane üleminekuperioon on kiirustamine? Ei ole. Võeti seaduse muudatused kiirustades? Ei! Milles on siis see mure, mida tegevjuht väljendab? Ja milliseid probleeme eravestlustes ametnikud ja poliitikud tunnistavad? Kas see annab tunnistust sellest, et meie ametnikud ja poliitikud on asjatundmatud? Võimalik!

Rõhutasin punaselga lauseid, mis ongi peamine! Sest hulgimüüjate eesmärgiks on kasum, mitte rahva tervis ega ka mitte kättesaadavuse tagamine maapiirkondades. Muide, aastaid tagasi lubas RE+IRL koalitsioon apteegibusse, paraku neid pole. Ei ole olnud märgata ka Benu ega teiste hulgimüüjate elavat huvi selle teema puhul!? Kas see on üllatav? Ei ole!Omaette demagoogia on muidugi proviisorite arvu väljatoomine. Proviisoritel pole siiani olnud motivatsiooni ega kindlustunnet, ärivaistki on "maha surutud". Samala ajal aga tahaks teada, kui mitu apteeki neist olemasolevatest üldse mõttekad on? Ja miks üleüldse proviisorid peaks neid OSTMA? Proviisor võib ise luua oma firma ja asutada apteegi. Pole ju ilmtingimata vajalik, et ta peaks tegutsema olemasolevate apteekide ruumides!? Muidugi pole vaja ka mingit kompensatsioonimehhanismi, kettidel on olemas vabadus müüa oma apteegi(pinnad)d soovijatele, küsimus on vaid hinnas. Need pinnad siis, mis neile kuuluvad.. Rendipindadel lihtsalt lõpeb tegevus, proviisor aga otsustab sel juhul ise, kas ta rendib need ruumid.

Ja vaadake siinset fotot! Ning tuletage meelde, kas te teate mõnda ostukeskust, kus oleks vaid üks apteek? Igas uuremas keskuses on neid mitu, enamasti on esindatud nii Apotheka, Benu, Südameapteek kui ka teised. Kas see ongi effektiivne majandamine, kui ülisageli avaneb apteegis just see vaatepilt, mis on ka fotol? Tühjus! Selline tühjus näitab, et apteekide avamisega on mindud üle igasuguste piiride. Seda teades on selge, et tegevjuht lihtsalt demagoogitseb, tegelikkuses on apteekide arv vaja "viia langusesse". Ehk et proviisor enne peab mõtlema, kas ja kuhu ta apteeki teha tahab, kettide ülesanne oli aga vaid üksteisele ärapanemine, nõrgendades nii iseenda käivet. Mis omakorda mõjutab apteekrite palgataset! Muidugi mitte paremuse poole....

Phoenix Group palub Eesti riigil üle vaadata seadusesätte, mille järgi peab 2020. aastast üldapteegi tegevusloa jaoks olema vähemalt 50% osalus proviisoril.

Pöördumises nimetab Phoenix Eestis toimuvat ebaseaduslikuks. „Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahel sõlmitud lepingu alusel kvalifitseerub Eesti riigi tegevus kaudseks sundvõõrandamiseks. Arvestades, et seadusandja ei ole ette näinud kohast kompensatsiooni, on tegemist ebaseadusliku sundvõõrandamisega.”
Veidi vähem kui kolme aasta pärast on Phoenix sunnitud müüma osalused Eesti apteekides. Seejuures on võimalus saada oma investeeringu loovutamise eest kompensatsiooni ettevõtte hinnangul üksnes näiline.
Jankelevitshi sõnul lõhutakse seadusemuudatusega praegu väga hästi toimivat ravimimüügisüsteemi.

Osava sõnaseadmisega võib jätta "õnnetu" mulje. Vähemalt püüda jätta. Kas tõesti peab Phoenix müüma oma osalused? Ei, ta võib olla osaline, kuid alla 50% osalusega. Seega ei ole ta sugugi kohustatud müüma KOGU osalust!? Teiseks püütakse viidata, et "oma investeeringu loovutamise eest" on kompensastiooni saamise võimalus vaid näiline. Kui oled aga osaline (alla 50%), siis ongi sinu investeeringu eest saadav osa ju vastav osalusele? Proviisor saab osa kasumist, hulgiladu osa!? Milles on mure? Kas keegi kardab, et edaspidi peab investeerima vaid hulgimüüja ja proviisor soon oma panust ei anna?

„Loodetakse saada hinnaefekti, suuremat sortimenti, paremat teenust tarbijale. Kuid ravimihinnad on igal tasandil riigi poolt reguleeritud. Riiklikud juurdehindlused on vastu võetud üle 12 aasta tagasi, neid ei ole muudetud. Hinnad on olnud stabiilsed, sealjuures on ravimite juurdehindlus üks Euroopa madalamaid,” kinnitab Jankelevitsh. Tema hinnangul hindade langemise ruumi ei ole. Kui apteegid väikesteks tükkideks lõhkuda, siis surve juurdehindlusele kasvab.
„Samuti kaob väikesteks tükkideks lõhutud turul mastaabiefekt, laojäägid vähenevad, apteekides muutuvad riiulid hõredamaks ja ravimite kättesaadavus võib halveneda,” arvab Jankelevitsh. „Ma ei näe ühtegi osapoolt – riiki, apteeke ega ostjaid –, kes sellest võidaksid.”

See jutt on aga ausalt välja öeldes lausa haige! Aga ju siis on Benus selline arusaam effektiivsusest!? Seda muidugi tõestab nende endi oskamatus märgata, kus firma toimib ääretult ebaeffektiivselt ning seetõttu mina siinkohal ei imesta. Saamata aga sellest aru, püütakse avalikkust eksitada niivõrd rumalate väidetega. Või arvatakse, et need ametnikud ja poliitikud, kes eravestlustes "kurvalt kaasa noogutavad", usuvadki selliseid väiteid?

Hindade langemise ruumi on tegelikult küllaga! Piirhinnad ravimite puhul on olemas, aga ka siin ei ole juurdehindluse maksimumprotsent kohustuslik. Jah, kui majandada samamoodi, nagu ketid, pooltühjades apteekides, siis ehk tuleb tõepoolest lajatada maksimumprotsendiga! Seda ju apteegiketid enamasti ka teevad! Kui aga kolme apteegi asemel on üks ja 100 kliendi asemel ajaperioodil 300 klienti, siis ... miks ei või hooliv proviisoromanik hindu langetada? Üleüldse on äri puhul selge, et kui tegutsevad vaid vajalikud ettevõtted, siis surve juurdehindlusele ei kasva mitte kuidagi.

Laojäägid vähenevad? Kulla Jankelevitsh, kõigepealt tee endale selgeks, milles seisneb lao effektiivsus ning kuidas mõjutab effektiivsust  asjatundlik kaupade tellimine! Aga kui sa EI NÄE, siis .... mina, teades tausta ja valdkonda, jällegi ei imesta! Benu pole paarikümne aasta jooksul suutnud muutuda effektiivseks firmaks, mis siis nüüd järsku on muutunud, et "keegi ei võida"? 

Nestori sõnul läheb teema sotsiaalkomisjoni arutamisele. „Esialgu saan öelda, et iseenesest on tegu põhjaliku vaidlusega. Ei näe põhjust, et sotsiaalkomisjon peaks aruteluga viivitama.”

Ohud aga säilivad. Loodan, et Nestor&Ko ei tee riigile järjekordset tünga....


No comments:

Post a Comment