Blog Archive

Sunday, September 3, 2017

Kuidas KIK asjaga tegeles ja kodanikuühiskonda kaasas.


Otsides vanu meile perroonide ehitamise teemal, sattus ette k teine kiri, KIK-st. Sellised olid taotlused, millest siis 30-le anti raha, 12-le mitte. Seekord soovisin otseselt protsessis kaasa lüüa, kahjuks KIK sellest keeldus. Tulemused peatustes näha....

Tere!
Niisugune on KIK-i poolt antud üldine ülevaade, paraku ei anna see erilist infot.

Kiri.
Üldised küsimused:
* Kuidas tagatakse üldiselt väga oluline visuaalne kontakt busside ja rongide vahel?
(see on oluline sellepärast, et bussijuhtidel oleks võimalusel ülevaade rongide saabumisest, tegelikkuses sama ka rongijuhtidel).
*Millised on plaanitavad laadimisvõimalused?
(elektriratastele, -rolleritele jm)
* Millised on täiendavate rajatiste ehitusplaanid?
(Kioskid, müügivõimalused, matkajatele mõeldud rajatised peale jalgrattaparklate jm).
* Kuidas planeeritakse tulevasi elektroonilisi infosüsteeme, kuhu ja kelle haldusalasse need jäävad? Kuidas üldse kavandatakse ühisinfo haldamist?
* Millised on plaanitavad infostendid ja kes saavad neid kasutada oma info ülespanekuks?
* Kuhu plaanitakse turismiinfopunkte?
* Mil moel tagatakse parem ohutus peatuste ülekäikudel? Kus ja millises ulatuses rajatakse aiad, takistamaks inimeste sattumist raudteele väljaspool ülekäike? Millised lahendused tagatakse ülekäikude ees olevate torutõkete puhul, milliste mõõtmed seni tekitavad pigem ohtu kui tagavad ohutuse?
* Millised ettevõtmised on plaanis koos raudteeinfra omanike Eesti Raudtee ja Edelaraudteega?


1. Maanteeametile:
Palun selgitada, millisest kahest terminalist on jutt? Milles seisneb ühendustee (ühesuunalise) mõte ning kustkandist saab sõita teisel suunal? Kas linnaliinid tuuakse terminali koos kaugliinidega? Palun väga täpset infot
2. Keila Vallavalitsus:
Kas plaanis ongi vaid parklate ja kergliiklusteede rajamine või on plaanitud ka ühisinfo jm rajamist? Millistes peatustes plaanitakse bussiliikluse liitmist rongipeatustega? Millistes peatustes tekivad normaalsed ootetingimused?
3. Rapla Vallavalitsus:
Milline ootekoda rajatakse Hagudi peatusesse? Kas säilib ka ajalooline munakivisillutis? Kas kohalikud bussiliinid hakkavad peatuma teeäärse peatuse asemel raudteejaamas? Kuhu tuleb ühisinfo? Millist ootekoda plaanitakse raudteejaamas bussiootajatele?
Rapla raudteejaamas - millistest bussipaviljonidest on jutt? Kas ei plaanitagi rohkemate busside sissesõitu raudteejaama bussipeatusesse, vaid reisijatel tuleb endiselt bussile saamiseks minna Viljandi maanteele? Milline on plaanitavate tööde kasutegur? Kas ühiste infostendide parim asukoht pole siiski mitte olemasolevas raudteejaama ootesaalis?
4. Keila Linnavalitsus
Mida sisaldab üldsõnaline, nimetu projektiga kaasnev tekst sisuliselt?
Kas raudteejaamale lähim bussipeatus nihkub raudteejaama platsile? Kas see tähendab, et ka kaugliinid, nagu Tallinn-Keila-Haapsalu jt hakkavad peatuma ühispeatuses?
Milline saab olema ühisinfo asukoht? Milline saab olema ootepaviljon?

5. Aegviidu Vallavalitsus:
Kuhu nihkub bussipeatus? Kus saab asetsema ühisinfo? Millised rajatised veel plaanitakse rajada uue bussiootepaviljoni juurde?
6. Türi Vallavalitsus:
Millises asukohas saab olema ühisinfo? Kas see tagatakse nii ootesaalis kui ka väistingimustes?
7. Elva Linnavalitsus:
Mil moel kaastakse bussiliiklus? Kuhu rajatakse kaasaegne infosüsteem ja kas see rajatakse koos ühise infosüsteemiga?
8. Pärnu Linnavalitsus:
Mil moel on lõppjaamas oluline vaid linnainfo, mitte näiteks maakonna (turismi)info?
Kas rongipeatusesse plaanitakse bussiliiklust vaid linnaliinidele, vaid ka kohalikele ja kaugliinidele?
9. Jõgeva Linnavalitsus:
Mil moel läheneb bussijaam rongireisijale ja rongijaam bussireisijale? Kus saab olema ühine info, et vältida näiteks reisijate liikumist kahe üksteisest kaugel asuvate infosüsteemide vahel?
Kas ja mil moel plaanitakse bussi- ja rongijaama vahelise ala muutumist selleks väga sobivaks ürituste, kohaliku kaubanduse jm sarnase tarbeks?
Kus saab rongiootaja kasutada ooteruume?
10. Tartu Vallavalitsus:
Kuidas lahenevad reisijate ootetingimused rongipeatuses? Kus saab asuma bussipeatus?
11. Tartu Linnavalitsus:
Kuhu rajatakse jaamas jalakäijate viadukt ja milleks see tehakse?
Mis saab olema kaubapargi raudteede asemel, arvestades, et kaubarongide seismine peaks olema kadunud (nagu ammu lubatud)?
Kas bussid hakkavad peatuma ka praeguste kaubateede all oleval maa-alal?
Miks ei või viadukti asemel tagada tunneli pikendust teisele poole raudteed?
Kuidas tagatakse ratturite, lapsevankrite, ratastooliinimeste mugav pääs teisele perroonile nii  esimese perrooni mõlemast otsast kui ka parklast, kuna tunnel ei sobi selleks mitte kuidagi?
Kus hakkavad peatuma kaugliinid, et tagada lühim ja kiireim ümberistumisvõimalus rongidelt bussidele ja vastupidi?
Kus saab olema ühise info asukoht Aardla ja Kirsi peatustes? Millised plaanid on neis peatustes?

12. Valga Linnavalitsus:
Kus saab asuma ühisinfo, kas vaid vaksalis või ka välistingimustes?
13. Tamsalu Vallavalitsus? Kus saab asuma ootepaviljon (ühisena rongi- ja bussireisijatele)?
Ühisinfo asukoht selles ootepaviljonis?Mil moel parandatakse ümberistumist rongidelt bussidele ja vastupidi, kui bussipeatuse ees olev tänavalõik ei ole ehitatud sellega kuidagi arvestades?
14. Raasiku Vallavalitsus:
Kas parklad Raasikul rajatakse mõlemale poole raudteed?
Kus saab asuma bussipeatus?
Millises asukohas saab asuma ootepaviljoni erinevate ühistranspordiliikide ootajatele?
Kas Arukülas plaanitakse ka bussipeatuse rajamist?
Kas parkimisvõimalused tekivad mõlemale poole raudteed?
Kus saab asetsema ootepaviljon?
Kas ühise info asukoht saab olema parklas või kõrvalasuva kohviku ees koos kohaliku infoga ja kohviku enda rajatistega?
15: Nõo Vallavalitsus:
Mil moel paraneb ümberistumisvõimalusi "eemal asetsev bussipeatus"?
Kas on plaanitud ja millised võimalused/takistused on bussipeatuse toomiseks rongipeatuse juurde?
Kus saab asuma ühine info?
Kas reisijatele rajatakse ühine ootepaviljon?
16. Suure-Jaani Vallavalitsus:
Kus saab asuma Sürgavere rdtj bussipeatus ja ühine info?
Mil moel tagatakse Suure-Jaani ja Olustvere vaheline rongiaegadega sobiv bussiliiklus?

17. Narva Linnavalitsus:
Kas bussijaama ehitamine tähendab, et selle funktsiooni toomine raudteejaama ei olegi plaanis?
18. Kiri jätkub....

19. Viljandi Linnavalitsus:
Millised on plaanitavad linna, maakonna- ja kaugliinide peatumisvõimalused raudteejaamas ja mis ulatuses?
Kuidas peaks välja nägema näiteks Karksi-Nuia suunduvate busside jaamast läbisõit?
Kas plaaniti midagi ka Paala rongipeatusega seonduvat?
Kus saab olema ühisinfo?
Kas rakendub peale "Pargi & Sõida " ka eraldi rakendusena "Suudle & Sõida" variant? Kuidas?
20. Tapa Vallavalitsus:
Kas projekti raames saab mingi lahenduse ka jaamahoone rekonstrueerimise algus?
Kus saab asuma rongipeatuses ühisinfo?
Mil moel plaanitakse ja kuhu tulevikus elektroonilist ronginfot?
21. Kadrina Vallavalitsus?
Kas tõepoolest saab rongi- ja bussipeatuse vahe olema üle kilomeetri?
Puudub igasugune võimalus bussipeatuse rajamiseks ülesõidu juurde või isegi rongipeatusesse?
22. Tabivere Vallavalitsus?
Bussipeatuse ja ootekoja asukoht jääb samaks?
Kas puudub võimalus bussipeatuse rajamiseks vahetult raudtee ülekäigu lähedusse koos ootepaviljoniga?
Kuidas tagatakse reisijate pääs perrooni juures üle raudtee teisele poole?
Kus saab olema reaalaja infotahvel?
23. Jõhvi Linnavalitsus:
Otseselt küsimusi polegi, sest ooteplatvormi asukoha valik ebaõnnestunud.
Vaid ehk küsimus ühisinfo ja ootepaviljoni kohta, kas ja kuhu?
24. Sauga Vallavalitsus:
Millised bussiliinid hakkavad kasutama olemasolevat bussipeatust?
25. Saku Vallavalitsus
Üksjagu arusaamatuks jääb selline projekti üldine sõnastus! Kuigi varemgi korduvalt räägitud/kirjutatud sellest, mida on vaja Kasemetsas ja Kiisal.

Kiisal, Kasemetsa tee ääres on kergliiklustee ju olemas?
Kus asub olemasolev autoparkla??
Kus hakkavad peatuma bussid?
Kas ülesõidu kõrvale (Kurtna tee) jääb parkla rajamata koos kergliiklusteega jaama ülekäiguni? (Bussipeatus tagab visuaalse kontakti).
Kuidas tagatakse, et jaamahoone taga ei pargita edaspidi, vaid lubatakse vaid peatumine reisijate pealevõtmiseks ja väljumiseks?
Kus saab Kasemetsas olema väga oluline bussipeatus rongipeatusega koos? Te peaksite olema ülihästi kursis äärmiselt olulise ja vajaliku bussiliiniga, mis ühendaks Raplasuunalise raudtee ja läbi Saku bussiliiklusega Pärnu maanteele.. Rääkimata sellest, et Saku elanikud ootavad ja vajavad ühendust Keilaga. Eelpoolmainitud rajatised on selle lahutamatu osa. Projekt peaks eelkõige tagama erinevate ÜHIStranspordiliikide ühildamise, mitte olemasolevatele kergliiklusteedele täiendavate ehitamist! ega nn turuplatsi parkla asfalteerimist, mis ei ole mitte mingil moel seotud rongiliiklusega.
Kus saab olema ühine info?
Miks eeldatakse, et Männikul ÜLDSE plaanib keegi rattahoidlat kasutada?

26. Põlva Linnavalitsus.
Rongi- ja bussiliikluse ühildamine ei ole mingilgi moel plaanis?
Seda siis  nii linnabusside kui ka muude bussiliinide suhtes?
Kus saab olema tagatud reisijatele normaalsed ootetingimused? Ühisinfo?
27. Kiviõli Linnavalitsus.
Küsimusi ei ole.
28. Kohtla-Nõmme Vallavalitsus:
Milline tee (kellele?) ehitatakse?
29. Kehtna Vallavalitsus:
Kus saab olema Keava bussipeatuse  (ootepaviljoni) uus asukoht?
Kus saab asuma ühine info?
Kas projekti raames ei planeerita asjade paranemist Eidaperes?
Kus saab Lelles olema ühine info?
30. Kehra Vallavalitsus:
Kus saab olema ühine info? Ootesaalis ja välistingimustes?
31. Kohila Vallavalitsus
Kas Roobukale rajatakse juurdepääsutee ja parkla (või kergliiklustee) mõlemal pool raudteed?

Vilivere peatus jääb parklata?
Kus saab Kohilas olema ühine info? (Hetkel see kahel pool jaamahoonet)
Lohu parklat ei laiendata?

32. Rakvere Linnavalitsus
Märgin vaid, et uue ootepaviljoni ehitamine on teatud mõttes mõttetu kulu, sest jaamahoone kogu aeg olemas olnud. Erastamine oli kahjuks vale tegu.
33. Saue Vallavalitsus
Urdal on juba olemas kaks "Pargi ja Sõida" parklat?

Samuti on olemas mõlemalt poolt kergliiklusteed, kuhu siis suunduvad planeeritavad teed?
Olemas on ka Pärnu maanteel bussipeatused, kuid senini pole tagatud (Maanteeamet?) kaugbusside peatumine!?
Kus saab asuma hoopiski vajalik ootepaviljon?
Kas planeering lähtub reaalsetest vajadustest?
Kas Valingul rajatakse kergliiklustee mõlemale poole raudteed?
Kus saab olema ootepaviljon?
Kus saab asuma Padulas ootepaviljon? Kas selle planeeringuga on tehtud koostööd ka uue kaubandus/vabaajakeskuse omanikega (kelle jaoks Padula peatus on võimalike klientide üks kohaletulemisvõimalusi)?

Üldised aspektid:
* Kas MKM ja Maanteeamet on kaasatud aruteludesse, näiteks tellida ühise pakkumisega infostendid ja muu infoga seonduv?
Teoreetiliselt peaks see olema soodsaim võimalus.
*
Lugupidamisega

Tase selline, et vastuseks ei saanud midagi rohkemat kui

Tere Neeme

Olen Teie poolt saadetud materjalid hindajatele edasi saatnud. Hetkel saame oma jõududega hakkama.

Lugupidamisega 

No comments:

Post a Comment