Blog Archive

Sunday, January 7, 2018

Avalik kiri Kagu ÜTK-le ja Põlva vallale.


Avalik kiri Kagu ÜTK-le ja Põlva Vallavalitsusele.


Head ühistranspordi korraldajad!

Viimasel ajal toimuvad väga suured muutused ühistranspordis ja kahjuks paljud neis on negatiivsed. Jäetakse ära bussiliine, enamasti põhjendusega, et "ei tasu ära". Riigi ja ametkondade ülesanne peaks olema aga tagada paremad liiklemisvõimalused, eriti olukorras kus ähvardab tugev kütusehinna tõus. Seega tuleb rohkem panustada sõiduplaani tihenemisse ja samas ka ümberistumisvõimaluste tagamisele. Seda enam, et Põlvamaa vajab turismi edendamist ja on asju, mis aitaks sellele tugevalt kaasa. Edasi konkreetsemalt Põlvaga ja ümbritsevate kantidega seonduvast.

1. Põlvast väljuvad hetkel hommikuti Tartu suunas rong 6. 43  ja bussid 5. 25 ja 7. 15. Kuigi visuaalselt tunduvad need olema justkui võrdsete ajavahemike järel, siis tegelikult vaadates Tartusse saabumist, tekib suur vahe. Nimelt on sinna saabumisel vahe üle tunni, 7.26 ja 8.40. Palju oleneb ju ka hilisemast liikumisest linnatranspordiga, nii jõutakse vajalikku kohta sageli hoopis hiljem. Ka saabutakse Tartusse erinevaid teid pidi. Samal ajal jõuab Räpinast esimene buss Põlvasse alles 7.55, seega vajaks ehk ka Räpina varasemat ühendust Põlvaga ning ümberistumisvõimalust Koidula - Tartu rongile.
Seega peaks kaaluma võimalust käivitada buss Räpinast 5.55, läbi Kauksi, saabumisega Põlva Raudteejaama 6. 38 (vajadusel võib ära oodata Koidulast tuleva rongi, see lisab väljumisele ca 10 minutit), edasi Põlva Bussijaamast suunduda Tartu peale 6. 50 (7. 00), läbi Ihamaru suunduda kas otse Karilatsi või Krootuse-Saverna-Kambja kaudu Tartusse. Tartu bussijaama jõudmine oleks seega umbes 7.40 - 7.50, olenevalt sõidumarsruudist. Sellisel juhul ei dubleeri see ei rongi ega ka mitte Põlvast 7. 15 väljuvat bussi ja tagaks samal ajal ühenduste paranemise Ihamarus ja Karilatsil või Krootusel ning sissesõidul Tartusse peatused Raja jt, võimaldamaks jõuda Lõunakeskusesse ja mujale. Üksiti aga võimaldaks ühendusi ka Karilatsi või Krootuse kandi inimestele.

2. Liin 99H väljumisega Tartust 19. 00, tuleb ümberistumisvõimaluse tagamise kindlustamiseks suunata läbi Tartu Raudteejaama ning Põlvasse saabumisel läbi linna Põlva Raudteejaamani või Himmasteni, vältimaks ümberistumisi linnaliinile.

3. Põlva vajab ka tihedamat rongiliiklust. Seega peaks tegema tihedamat koostööd Elroniga ja teiste asjast huvitatud ning asjaga tegelevate pooltega. Kindlasti ei saa siin vastata, et Elronil ei jätku porgandeid, sest Koidula liini rong on sisuliselt terve päeva selle liini peal ja seisab päev läbi Koidulas, sõites vaid suvel lisaks ühe otsa.

Esimene rong võiks väljuda Tartust Põlva suunale varem, 10. 17 asemel 8. 45, oodates ära ümberistujad rongilt 210. Sellisel juhul jõuaks rong Põlvasse 9. 27 ja Piusale 10. 10.
See võimaldaks rongil suunduda tagasi Koidulas seismise asemel Piusalt umbes 10.30, tagades väljumise Põlvast 11. 18 ja saabumise Tartusse 12.00. Kiirrong 015 Tallinna väljub 12. 06.
Kuna umbes samal ajal saabub Tallinnast rong Tartusse, saaks ca 12.15 väljuda rong uuesti,  saabudes Põlvasse 12. 57 ja Piusale 13. 40.
Piusalt 13. 50 väljudes jõuaks rong kiirrongina (jätab vahele peatused Reola, Vana-Kuuste, Uhti ja Rebase) Tartusse 15. 05, see võimaldaks taas ümberistumise kiirrongile 017, väljumisega 15. 14.
Sama rong väljuks Tartust tagasi ca kl 15. 20, tagades ümberistumise Tallinnast saabuvalt kiirrongilt 014. Rong saaks sõita Põlvani, saabudes 16. 02.
Põlvast tagasi väljuks rong 16. 28 ja jõuaks Tartusse 17. 10, mis võimaldaks ümber istuda Tallinna rongile 215.
Seejärel väljub Tartust juba praegu käigus olev rong tagasi Põlva suunal, kl 17. 25.
Hilisemal ajal saaks siis Tallinnast ümberistumise bussile 99H tagada ka hilisema sõiduvõimaluse, nagu eelpool kirjeldatud. Ühtlasu tagaks tihedam rongiliiklus ka paremad ühendamisvõimalused maakondlikele bussidele Põlvamaal erinevates peatustes.

4. Vaja on ka varasemat ühendust Võruga. Buss võiks väljuda Põlvast 6. 55. Et asi oleks aga mõttekam ja kuna Värskal praktiliselt puudub ühendus Võruga, siis võiks seegi buss hommikul alustada Värskast 5. 50, jõudes Põlva Jaama 6. 38, (ümberistumine Koidula - Tartu ehk siis ka Tallinna rongile) väljudes sealt aga 6. 47.  Võrru jõuaks buss seega ca 7. 35.

5. Vaja on luua Kagu ÜTK leht suhtlusmeedias, tagamaks avalikke otsekontakte kodanikuühiskonnaga.

6. Vaja on ühtlustada ka bussipeatuste nimed juhul, kui need asuvad rongipeatustes, nagu Põlva Jaam, Orava Jaam, Vana-Kuuste Jaam (bussipeatus vajab muide asukoha muutmist), Ilumetsa Jaam jne ning tagada selliste nimedega ka leidmine portaalis peatus.ee


Rongiliiklus on praegu väga hõre, selle tihendamisel tuleks aga tõsiselt kaaluda võimalusi, ühendamaks Kanepist, Perist jm tulevaid liine raudteejaamani, tihendades nii linnaliine ja andes üksiti võimaluse inimestel sõita otse sobivasse peatusesse linnas ja vastupidi. Samuti ka sidumised teistes rongipeatustes. Ühtlasi on vajalik alustada planeeringut Vastse-Kuuste ja Orava rongipeatuste asukohtade muutmiseks.

Vastuskirja sooviks näha ajalehes Koit või ka teistes väljaannetes.

Lugupidamisega

Neeme Sihv
Eestimaa Blogi

*****

P.S. Võimalusel korjatakse ka allkirju, kuigi algvariandis olid punktid 5 ja 6 puudu. Need lisasin omalt poolt.

No comments:

Post a Comment