Blog Archive

Wednesday, April 4, 2018

Ühistranspordi paremaks muutmine ühistranspordi vastase arusaama mööda...


Olen ikka arvanud, et mingite teemade puhul, kus jutuks millegi paremaks muutmine, võtavad sõna asjatundjad ja/või need, kes hoolivad nii riigist kui inimestest. Vahel aga on raevukaimad võitlejad hoopis teistsugused ja sellistel puhkudel on lausa õpikunäiteks sobiv see, kuidas sõnad ja teod kuidagi kokku ei lähe! Kindlasti peaks sellised artiklid kuuluma lausa kõrgkoolides (ÜTK) logistikute õppekavva! Selleks, et õppida ära tundma populismi ja demagoogiat!


Tegu siis inimesega, kel tugev põhi Eesti elu-olu tundmises peaks all olema ERR-i aegadest. Aga ehk kasvataski ERR oma inimestes pealiskaudsust ja ükskõiksustki elu vastu? Selle elu mõistmise vastu, millest pidi ERR-is rääkima, just nimelt linnukese pärast ja pealiskaudselt? Probleemidesse süvenemine polnud peamine ju? Tegelikult polegi asi niivõrd selles inimese, kui suhtumises. Olla etalon, on kõrge tunnustuse märk! Aga seda vaid juhul kui ollakse otsekohese ja ausa võitleja, riigi ja inimeste eest seisja etalon. Siin aga paraku vastupidi. Ei teagi millega tegu. Kas poliitbroilerite teemaga, kelle eesmärgiks soe koht, pole isegi oluline, kus? Mille juurde käib siis ka kohustus olla piisavalt "hea", et saada maavanemaks või toetust muude asjade puhul!? Kui aga mõelda, et sellise suhtumisega "veetakse" maakonda tuleviku poole või siis ka omavalitsust, siis hakkab aina rohkem selgeks saama, miks sõit sinnasuunas nagu vaevu hingitseva setuka ja munakiviteega sarnaneb! Ses mõttes, et kohale ei jõua, tulemusi ei ole ehk siis selline edasiminek paistab suht mõttetu tegevusena!? On meil palju selliseid inimesi? Tundub, et on!

Käes on unikaalne ajalooline võimalus vaadata Eesti ühistranspordi korraldamist täiesti värske pilguga ning lähtuda vanamoelise süsteemi toitmise asemel sõitjate vajadusest, kirjutab Põlva vallavolikogu esimees Igor Taro (IRL).
Sõitjad on korduvalt väljendanud oma seisukohta, et «tasuta» sõidu õiguse asemel vajatakse tihedamaid ja kiiremaid ühendusi keskustega ning paindlikumat lähenemist.
Kagu-Eestis arvukates sotsiaalmeediagruppides tehtud küsitlused näitasid ilmekalt, et tasuta sõit ei kuulu viie kõige enam lahendamist vajava probleemi hulka ühistranspordis. Sellega – spetsialistide ja teenusevajajate vaates – võiks olla maanteeametile ja ministeeriumile kõik öeldud. Usaldage ikkagi valdkonnas tegutsevaid ning ühistranspordiga maapiirkondades liikuvaid inimesi, kes vajavad teistsuguseid lahendusi kui suurlinnas.
Nüüd tundub, et kõik areneb hullemas suunas, kui alguses paistis.
Maanteeametil on käsk ministri unistust «tasuta» ühistranspordist piirkondlikele keskustele peale suruda. Kusjuures selleks pole mingit seaduslikku alust ega valitsuse eelnevat poliitilist kokkulepet selle tekkimiseks.

Tegelikult olen selle kohta varemgi ja korduvalt kirjutanud Ja ometi olen üllatunud, teatud mõttes. Kuidas saab rääkida ühes kohas ühte ja teises teist? Poliitiku elukutse juurde kuuluv kahepalgelisus? Taro ütles nendesamade küsitluste (minu korraldatud) kohta, millele ta viitab, et need põrusid! Kuidas saab siis olla nii, et ta teeb korduvalt järeldusi nende järgi? Veelgi üllatavam, kuidas saab nende kohta teha järeldusi suvaliselt, nii, et need oleks "sobivad" oma võitluses?

Kordan:
1. tasuta sõit sai nendesse küsitlustesse üles hiljem ja seega paljud hääletajad seda isegi ei näinud! Ning küsitluste eesmärk ei olnudki piletita süsteem vaid inimeste arvamuse teadasaamine kitsaskohtadest.
2. Otse loomulikult on inimeste esmasoovideks võimalused sõita, aga see ei tähenda, et piletita ühistransport oleks vähemtähtis.
3. piletita ühistransport on olulisem vanematele ja maal elavatele inimestele, neid on aga suhtarvuna (eriti arvutis olijate hulka arvestades) vähem  kui linnades ja suuremates asulates olijaid
4. küsitlustes osalejad ei saagi olla asjatundjatena teemadega põhjalikult kursis, nii et nemad ei saa ka teada, mis on süsteemi muutmiseks olulised asjad

Küll aga peaks olema teemaga hästi kursi poliitikud ja ametnikud, eriti tipptasandil. Aga nagu näha, ei ole! Tõene on küll väide, et vajatakse kiiremaid ja tihedamaid  ühendusi ning paindlikumaid variante. Aga see ongi eesmärk ka majandusminister Simsoni poolt pakutava süsteemi puhul. Ei ole ta ju ilmaasjata öelnud, et lisaraha antakse mitte ainult kompensatsiooniks, vaid ka liinide parandamiseks. Kuid kahjuks on ta arvamusel, et kohalikud ametkonnad tunnevad asju paremini ja teavad ka kohalikke olusid. Küllap mõneti ka teavadki, aga siit tekib küsimus: Miks ei ole siis "elu edendajad" nagu Igor Taro, selgitanud neile, misasi on "sõitjate vajadused ja värske pilk"!? Põhjus on tegelikult väga lihtne! Tarol puudub endal arusaam nii ühest kui teisest ja tegelikult ei huvita teda absoluutselt inimeste vajadused. Sedagi tõestasid arutelud suhtlusmeedias, kus ta isegi kaasa lõi ja kus ta polnud mitte ühegi ettepanekuga nõus, kuigi neid tegid väga paljud erinevad inimesed! Ainuke, mis pakub huvi, on rahakoti enda kätte saamine! Et siis hakata tegelema näiteks nõudepõhise ühistranspordiga. Kalli, keerulise ja mahuka variandiga, mis sobib vaid teatud oludes ja kohtades, aga mitte massitranspordi asendamiseks. Miks? Kas seepärast, et see tähendab palju uuringuid ja analüüse, millega kaasnevadki suured rahad? Ning võimalus olla pidevalt pildil, näidates ennast edumeelse tegutsejana? Ometi ei ole ta siiani selgitanud, miks eelmise uuringu tagajärjel mitte midagi ei sündinud, kuigi maksumaksja raha kulutati. Nüüd siis soov saada veelgi, kordades suuremaid rahasid ja pannan need huugama!?

Märkisin punaseks tema poolt öeldu! Kogu lõik on puhas kuld ja tõde! Välja arvatud see, et KÕIK ütleb mitte see, et piletita ühistransport justkui pole oluline, vaid see, et kuulata tuleb asjatundjaid ja ühistranspordiga liikujaid. Paraku pole need, kes ei suuda AASTAID ühistransporti kaasajastada, asjatundjad. Vaid onvanades raamides kinni. Ja n.ö. õpetajate sisutud loosungid neid ei õpeta ega arenda  Ning sõitjad ütlesid neis küsitlustes välja selle, mida nad ütlema pididki. Oma vajadused ja oma nägemused. Tublid! Uuesti neid lahkama ma ei hakka, aga piisab ühest näitest: ühes grupis saavutas "esikoha" vajadus Värska - Ilumetsa Jaam bussi järele. Selle, millest ma olen rääkinud väga pikki aastaid ja seal, kus varem asus Põlva maavanema hallata olnud osa Põlva maakonnast. Miks siis Taro ei tunnista, et inimesed vajavad just neid asju, mida ta ise maavanemana tehagi ei tahtnud?

Ah et Maanteeametil on käsk süsteemi peale suruda? Küllap muud üle ei jää, kui vastastel on eesmärgiks veel kellegi soojale kohale upitamine, millele aga KE vist vastu on? Kui IRL ei suuda teha koostööd ja riiki edasi arendada, siis tulebki neist mööda minna ja asi ära teha?

 Ühistranspordikeskused üle Eesti said maanteeametilt tungiva soovituse valmistada ette avaliku teenindamise lepingute muudatused juba enne maavalitsuste likvideerimist. Nii püüti sillutada teed ühistranspordi arengu seisukohalt tagurlikule ideele teiste inimeste kätega.

Tagurlik? Tegelikult selgelt vajalik käitumine. Sellised asjad ei vaja viivitamist, vaid varast tegutsemist! Seda enam, et Taro ise öelnud veelgi varem, et maavalitsused valmis üle minema piletita ÜT-le juba mullu! Valetas? Olles tegelikult vastu? Nii ongi, ometi saanuks tema poolt "teised inimesed" olla osalised edumeelse variandi elluviimisel hoopiski!

Kahjuks ei oska ma kommenteerida väidet, mille järgi on hakanud tekkima plaan eristada liine maakonnapiiride järgi. Loodan selle kohta saada kommentaari majandusministrilt, seda enam, et selline tulemus oleks selgelt tema lubadusi õõnestav.

 Seega programmeeritakse niisuguste liinide eelistamine, mis keeravad maakonnapiiril otsa ringi, kuigi inimeste liikumisvajadused ei tunne maakonnapiire. Möödunud aasta Kagu-Eesti eelarvamusfestivali ühistranspordi paneelis oli üks minister Kadri Simsoni  põhietteheiteid maavalitsustele, et liinid väidetavalt lõpevad maakonnapiiril. See ei vastanud tõele toona ega vasta ka nüüd. Üle kahe maakonna sündinud Kagu ühistranspordikeskuse algne idee oligi tagada, et maakonnapiirid ei segaks ja rahvas jõuaks paremini piirkondlikusse suurkeskusesse Tartusse.

Tegelikult oli Simsonil 100% õigus! Sest ta pidas silmas Eestit üleüldiselt ja see on tõesti üks olulisemaid probleeme. Näitena võib tuua Haapsalu ja Pärnu vahelise ühenduse või veel sadu näiteid. Tõsi küll, Tarol samuti teatud määral õigus, sest Kagu-Eesti puhul on üksjagu küll keskendutud ühendustele piirkonna keskuse, Tartuga. Kuid samas puudub näiteks piirkonna suhtelises keskosas, Otepääl, sisuliselt igasugused ühendused Elva, Kanepi, Tõrva ja Põlvaga. Ümber erinevate keskuste "tilguvad" küll kõikvõimalikud kohalikud liinid, aga need EI ULATU SAGELI SINNA, KUHU PEAKS! Ja tilguvad sisuliselt tühjana ja mõttetult! Aga sellised ühendused, risti "vanamoodse"  suunaga, ongi ühed olulisimad, sest nende teele jääb veel ka raudtee, mis oma ümberistumisvõimalustega on samuti valusaim teema. Ja kuigi väga paljud, ka IRL-i poliitikud on rääkinud aastaid vajadusest ühendada busse ja ronge, siis tegelikult pole selles vallas tegelikult toimunud pea mitte mingisuguseid arenguid!

Kui aga ÜTK idee on seotud vaid Tartuga ühenduse tagamisega, siis ... oleks pidanud vist tõesti kolkakeskused loomata jätma ja asutuse looma kaugemalt tulnud spetsialistidest....

Ühistransport vajab tõelist revolutsiooni. Sellega oleksid valmis kaasa tulema nii kohalikud omavalitsused kui ka piirkondlike keskuste juhid. Andku maksumaksjate raha valdaja selleks võimalus eelmise sajandi struktuuride põlistamise asemel.
Meil on olemas isegi hulk entusiastlikke inimesi, kes on praeguseks teinud tööd uudse lahenduse loomiseks ning pälvinud meedia tähelepanu ja omavalitsuste suure huvi. Paraku tuleb piirkondadel tulevikulahenduste nimel töötamise asemel kulutada ressurssi minevikuprobleemide tõrjumiseks.

Aga palun! Näidaku Kagu ÜTK (kes pole suutnud seaduses nähtud tähtaja jooksul isegi vastata, ammugi siis suhelda) siis, et nad on võimelised mõistma tuleviku vajadusi! Ja tegelegu revolutsiooniga reaalsuses, mitte tugitoolides. Üle 30 olulise muudatusettepaneku ootavad täideviimist! Seda saab teha aga vaid juhul kui lõpetatakse poliitiliselt populistlik vastuseis ja võetakse piletita ühistransporti muudatuste ühe vajaliku ja olulise osana. Mida see ongi. Seda enam, et nagu Taro enda sõnadest selgub, siis piletimüügist saadav tulu ongi seesama, mis kulub piletisüsteemide ülalpidamiseks. Oleks siis näidatud otsustavust hoopis selles, et koos piletimüügi lõppemisega langeks selle võrra ka riigipoolne dotatsioon, siis sellist võitlust oleks võinud isegi toetada! Nüüd aga, kui bussifirmad rahaliselt võidavad, ei tohiks neil olla midagi ka selle vastu, et maakonnaliine linnade, Rapla, Võru, Põlva jt, piires pikendada. Tagade inimestele oluliselt paremad võimalused ühistranspordiga sõitmiseks. Paraku, isegi "rongi asendav" puhkepäevane Põlva - Tartu ei alusta raudteejaamast....

Pall on Taro poolel....

P.S. Kuigi ma ei imesta. Vajalike asjadega edasi minnes on kindel, et tööd saab olema palju. Muidugi on selle asemel lihtsam valid midagi näiliselt UUDSET, mis tähendab seda, et reaalseid tulemusi saab edasi venitada nagu kummipaelaga, otsides seniks analüüside ja uuringutega tegelejaid, kuid selle kõrval saab olla pidevalt pildis. Sest oled ju "innovaatilise tegelase kuulsusega"! Ja see on poliitikule parim lahendus! See, et asjad paremaks ei muutu ja känguvad, et inimesed pettuvad ja lahkuvad, see polegi oluline, sest sellest ei sõltu ametikoht ega tegelikult mitte ka palk...

**********************************************

Majandusminister Simson:

 Majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni sõnul võib tasuta sõiduõigust rakendada ka kahte või enamat maakonnakeskust ühendavatel avalikel kaugliinidel.
Seadusandja riigieelarve vastuvõtmisel ei ole ette näinud sõitjatele tasuta sõiduõiguse välistamist kahte või enamat maakonnakeskust ühendavatel avalikel kaugliinidel, kus teenuse tellijaks on seni olnud kas maavalitsus või vastava volituse alusel maakondlik ühistranspordikeskus, seisab Simsoni vastuskirjas Kagu Ühistranspordikeskusele.
Nimelt tundis Kagu Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Sander Saar veebruaris muret, et maakonnakeskusi ühendavad avalikud liinid peaksid jääma reisijate jaoks täies mahus tasuliseks.


*********************************

No comments:

Post a Comment