Blog Archive

Thursday, July 31, 2014

Ment jääb mendiks....

Kuradi raisad...värdjad....neile endile tuleks nii teha....

Just nii võis lugeda FB-s ja mujal arvamusi politsei väidetava "liigse jõu kasutamise" kohta festivalil Kultuuritolm. Igal inimesel oma arvamus, nii arvasid tõenäoliselt enamuses nooremad (need, kellele tahetakse valimisõigust anda!?) inimesed. Kindlasti ka mõnedki vanemad inimesed, aga millised? Kas need, kelle jaoks "ment jääb mendiks"? Või need, kes liiga palju aktshion filme vaadanud ja naudivat kõvasid mehi ehk pätte? Mina ei naudi. Ja pätt jääb pätiks - võib ju ka nii öelda!?

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/video-politsei-joulistest-votetest-kultuurifestivalil-valmis-pohjalik-videolugu-kuid-konflikti-algus-on-ikkagi-segane.d?id=69455661

Jõudu kasutati. Kas liigset, seda ma ei tea. Selliste asjade puhul sõltub väga palju algusest ja sellest, kui palju ja mida ütlesid politseile turvamehed. Kas panid "asjale" juurde? Ei tea. Kas leidub pidulisi, kes piiri ei taju, olgu sees 1 või seitse õlut? Jah leidub.
Vaatasin videot ja hoolega. Tänapäeval on vägagi võimalus miksida kokku need lõigud, mis "miksijale" olulised. Oleks aus näitaja, siis kus on algusfaas või vahepealsed lõigud? Igatahes ei lase ma ennast ühestki sellisest videost mõjutada nii, et kohe seisukoha võtaks, kes on süüdi! Jah, usun küll, et võmmud ja koer pole meeldivad asjad. Millal siis võmmu anda? Kas Viljandis anti võmmusid? Või lasti pättidel olukorras võimupositsioon haarata? Ning jõuti sinnani, kuhu jõuti? Mäletate veel?

Muidugi on parem hoiduda "olukorra eskaleerumisest". Seda enam, et kui olnuks vaid üks patrull, mis saanuks siis? Kas kannatanute sõbrad olnuks nii rahulikud kui olid? Ja kes üldse antud situatsioonis olid kannatanud? Ehk need, kelle peo rikuvad ära üle piiride minejad? Miks ei räägita sellest kui väga võidakse perede (ja laste) peomeeleolu ära rikkuda selliste inimeste poolt?

Heakene küll, ehk võinuks vähem jõudu kasutada? Mille järgi selle video vaataja saab teha selge otsuse? Mille järgi? Mina küll ei riski teha!

Meil on olnud küllaga olukordi, kus politsei on liiga pehmalt käitunud, provokatsioonidele n.ö. mitte allunud ja riigi maine kohati täis teinud. Sest turvatunnet ei ole piisavalt! Hoolimata Ansipi topeltgarantiist!

Purjus tatikraed, kes kuskil peol ahistavad teid või teie lapsi. Kutsute politsei? Ja kui politsei tuleb ning otsustab käega lüüa, sest iga väiksemagi võmmu eest võib saada süüdistuse võimuliialduses, vägivalla liigses tarvitamises ja ei tea milles veel. Selles, et pätile silma vaatas? Tänan, ei. Ma parem riskin võimalusega, et korrarikkujate suhtes kasutatakse natuke "liigset" jõudu, selle asemel, et politsei minam läheb või tulemata jätab. Kes meid siis kaitseb? Topeltgarantii, mida ei ole?

Eile öösel oli lahtisest aknast kuulda muusikat ja tänaval kaasalaulmist. Valjusti. Kella kolmeni öösel. Sain magada küll, aga vahepeal oli uni häiritud. Ega mul polegi midagi selle vastu, et pidutsetakse. Kuid ajuvaba röökimist sinna juurde just ka ei taha. Keegi kutsus ka politsei, oli kuulda ka valjuhääldist antud korraldusi. Ei tea, kas seal oli seitse patrulli või üks, kas seal anti liigselt pasunasse või mitte, aga õiget und enne kelja nelja ka ei saanud. Vähemalt häälte järgi üritati kõrtsus ka peale lahkumist musa põhja keerata! Natuke rohkem peaks ikka teistega arvestada oskama küll. Ja on üldse vaja politseid kutsuda kui on pidu? Politsei ei tantsi ju!? Pidutesege ise, aga laske ka teistel puhata. Elada!

**************************

7. 08. 2014.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-prefekt-kristian-jaani-ilma-teenistuskoera-sekkumiseta-voinuks-politseinikud-kultuuritolmul-kolki-saada.d?id=69484665

Kus on see häbiplekk, millest Delfi räägib?

Saturday, July 26, 2014

15 miljonit!

http://www.postimees.ee/2658092/raudteejaamad-saavad-15-miljonit-eurot

Kas  alustame rannajoone ümberkujundamisest?

Foto: Gloria Endriks.


Foto: Riho Tammekand.

Või teeme midagi nii tillukest või nii suurt?


Mis siis saab? Vägagi naeruväärne on lugeda juttu mingist 20 peatusest. Summa pole ju väike ja kulutada see mõne parteiliselt sobiva linna tarbeks, on lühinägelik. Paremaid tingimusi vajame me kõik ja kuigi kõikjal ei saa teha maksimaalset, siis läbi tuleks küll asjad mõelda.

Esimene asi:
Kõik ühispeatused peavad saama ühtse stendide süsteemi. Mis võimaldab paigaldada nii rongide (kõikide suundade ja liinide) sõiduplaanid, kui kohalikud bussiplaanid. Näiteks Raplas jm peaks olema mõlemad sõiduplaanid nii bussijaamas kui rongijaamas. See muidugi teine teema, aga ikkagi. Lisaks peaks süsteem olema läbi mõeldud ka selles osas, et oleks nii a3, a4, kui a5 formaadis kuulutuste lisamise võimalus nii ürituste korraldajatel kui eraisikutel, korrektne, vastavate alustega jne, et ei oleks lipendavaid pabereid jms. Rääkimata turismiinfost, kohalikust turismikaardist ja vallainfost.

Teine asi. Ootekojad on vajalikud igal pool, nende paigaldamisega (ka tulevikus) peaks tagama võimalusel kasutamisvõimaluse ühiselt nii rongi- kui bussiootajatele, samuti peatuskohaks matkajatele, samuti tuleb kaaluda võimalusi teha neid koos käimlaga jne. Kindlasti tasuks kulude kokkuhoiu mõttes kaasata kohalikke ja ka kohalikke firmasid. Ehk on mõnigi nõus tegema seda oma kulude-kirjadega, kui saavad õiguse oma tehtut reklaamida, seda nii ootekodade, müügilettide ja-kioskite kui pinkide-laudade-katusealuste puhul.

Kolmandaks: Kõikjale, kus võimalik, tuleks rajada ka pingid-lauad koos katusealustega, eelkõige matkajate tarbeks. Puhatakse ju alati, põhjuseid küllaga, vaja oleks ka võimalust vihma eest varjuda.

Neljandaks. Joogivee-pumpkaevud, tualetid, pakendikonteinerid, rattahoidlad, elektrivõrride laadimiskohad. Vajalikud oleks isegi tavalised 220 v pistikud matkajatele seadmete laadimiseks. jne vastavalt igale peatusele.

Viiendaks. Kus võimalik, tuleb tekitada seoseid külaplatside, kiigede, lõkkeplatside, teenusbusside peatumistega, autokaravanidele peatuskohtade pakkumisega jpm. Mida rohkem on  erinevaid rakendusi, seda paremini asju hoitakse.

Kuuendaks. Müügikohtade jm loomine peaks olema eelkõige KOV-i ülesanne ja ka HUVI! Sest väikemüüjatel endil ei olegi võimalik suurt kohta teha, vaja on tingimuste loomist kohaliku kaubanduse edendamiseks.

Seitsmendaks. Kõikides peatustes tuleb arvestada elektroonilise infotabloo paigaldamise vajadusega tulevikus.Balti jaamale ei kulutaks ma sentigi. Kui senini pole ükski osapool viitsinud midagi paremaks muuta, siis jäägu see endiselt nende kanda kulude osas. Ka ei too ma hetkel välja peatusi kuni Laagrini. Ka Ülemiste puhul on asjad segased.

Aga edasi?

1. Liiva.
Oleks vajalik tagada ootekoda, võimalusel koos mingi müügipunktiga vms. Ka tasub mõelda võimalikule (osaliselt) linnaliinide sõitmisele jaama.

2. Männiku.
Kindlasti korralik ootekoda koos busside peatustaskuga. Linnaliini nr 5 pikendamine Männikuni vähemalt rongidega seonduvalt, olgu siis või 5a vms. Tasub arvetsda ka perspektiivis peatuskohtadele-parklale teisel pool teed koos võimalike müügikohtadega. Vajalik see ka kergliiklustee kasutajatele, sest tihti pargitakse auto ning seatakse end spordivalmis, sellegi jaoks on vaja pinke ja katusealuseid.

3. Saku
Bussiliiklus pea olematu jaama juures. Parkla on, seega midagi erilist pole juurde vaja.

4. Kasemetsa.
Tähtis koht!
Bussipeatuse rajamine perrooni kõrvale. Parkla laiendamine. Müügikohad, kioskid jm. Tegelikult võiks saku valal asjamehed väga kõvasti mõelda laadaplatsi loomisele. Maaküsimused muidugi eraldi teema. Näiteks toimub Tagadil iga-aastane vanavara laat. Hoopis parem oleks selliseid asju teha Kasemetsas, kuhu ligipääs parem. Keegi küll kaotab, kui koht peaks muutuma, aaga keegi ka võidab. Kasemetsa aga hea koht ka erinevatele talulaatadele jm. Seega perspektiivis lahendused seda arvestades?
Sellised asjad õigetes kohtades avardavad ja arendavad laadakultuuri, võimaluse müüa koduseid tooteid jne. Üks korralik, järjest laiendatav plats oleks piirkonnale ja inimestele väga hea väljund. Koht nii hea, et osa kioskeid võivad olla lausa pidevas kasutuses.

5. Kiisa.
Parkla koos bussipeatusega ülesõidu juurde. Infostendide paigalduse kohta peab hoolega läbi mõtlema, parim oleks kui identsed stendid oleks jaamas kui parklas.

6. Roobuka.
Senini pole teada, millised saavad olema juurdepääsud, bussiliikluse toomist vaevalt et planeeritakse

7. Vilivere.
Parkla. Teenusbusside peatuskoht.

8. Kohila. Bussipeatus olemas, vajalik ühtne info, soovitavalt jaamahoone otsaseinal, mitte kaherl küljel. Olemas kioskid, korraldatakse laatasid, vajalik nende jaoks tingimuste parandamine.

8. Lohu. 
Peatusesse bussid ei sõida.

9. Hagudi. 
Võimalik, et tuleb planeerida ka bussipeatus, hetkel bussid peatuvad suurel teel.

10. Rapla.
Parkimiskohtade puudus. 
Tagada rohkemate busside läbisõit raudteejaamast, üksiti ka Alu-Rapla-Raudteejaam otsebussi käivitamine.

11. Keava.
Olemas suur plats külaürituste tarbeks. Bussipeatus tuua ringteena otse perrooni kõrvale, rajada parklad, ühine ootekoda jm. Võimalusel kaaluda olemasoleva kivihoone muutmist ootekojaks koos "lisanditega".

12. Lelle.
Bussid peatuvad jaama juures, ooteruum olemas. Ühine info. vajalik. 

13. Koogiste.
Bussiliiklus puudub.

14. Eidapere.
Bussipeatus teha otse perrooni juurde, ringteena, koos parklaga. Külaplatsi võimalus.

15. Kõnnu.
Taastada rongipeatus. Kaaluda koos RMK-ga läheduses lõkkekohtade ja telkimisplatsi tekitamist.

16. Viluvere. 
Bussipeatus teha korralikult perrooni juurde koos parklaga. Võimalusel ka kohaliku toodangu müügitingimuste loomisega.


Friday, July 25, 2014

Proovitöö giidina ja Peetrike ka.

Tegelikult polnud see muidugi töö, hoopiski meeldiv võimalus külalisele Moskvast, näidata Haapsalut. Olga on kultuuriinimene, osalt aga ka raudteelane. Seepärast käisime muidugi ka jaamas. Seda enam, et Haapsalu talle juba osalt tuttav, seegi kord oli ta mitu päeva kohal. Nii et minu jaoks igati meeldiv päev...


Aga bussiga kohale jõudes tabas mind üllatus, jaama veeres Peetrike! Nii et väike vend juba sõidab, nüüd vaja veel suur vend liikuma saada.
Tegemist järjekordse proovisõiduga ja mul õnnestus see kaasa teha ning ka külaline sõitma saada.

Väga tore on see, et ikka ja jälle näeb vett! Sõit oli ette nähtud muidugi "sõiduplaani" paikapanekuks, igatahes loodan väga, et asi hakkab toimima.Ka nii saab kiiremini randa! Ma küll ei tea, kas seal peatus ette nähtud...
Proovisin ka Tõnis Lukas`t Haapsalu raudtee toetajate leeri meelitada. Vist õnnestus. Ta ju ise ka seotud Lääne- ja Hiiumaaga...

Rongi vaadati naeratusega, vahel isegi lehvitati, nagu peabki.

Peatus siin oli meile sobiv!


Rongi helisignaalide kohta tuleb veel õpetust jagada...

Ja siin rong siis sõitiski ära, viies ka Tõnis Lukase raudteejaama, suurt rongi ootama...


Üks Haapsalu kolmest fotomusketärist - Tiiu Kammiste - on ilusad pildid Kuke Galeriis üles pannud.


Aga teine musketär, - Arvo Tarmula - sõitis just sel hetkel mööda kui me galeriist välja tulime, hõikas: "tule rongiga sõitma!" ja jõudis teha imeliselt hea foto! Aitäh!
Kunsti, ja ilusat kunsti, on Haapsalus küllaga.


Tuttpütt sehkendas oma pojaga, punapea-vart (oli vist) oma poegadegal


Kiiluvees...


Gift. Lisaks tubadele nüüd ka majakesed.

Ka väiksed vajavad tähelepanu.Paralepa paistab. Vesi +24, sain esimest korda merre ujuma.Lapsuliblikas ussikeelel.
Kes ütles, et Haapsalus pole midagi teha?


2 nädalat Haapsalus 26. juuli – 7. august 2014

Näitused
Linnagaleriis (Posti 3): K-P 12.00-18.00 
3. augustini Liina Siibi näitus „Time Out“. Tasuta

Pitsikeskuses (Karja 25): T-R 11.00-18.00, L 11.00-15.00
27. juulini näitus Külluslikud etnokudumid, Aide Leit-Lepmetsa pitsilised maalid
29. juulist näitus „Kahe Nancy näputöö“

Evald Okase Muuseumis (Karja 24): T-P 12.00-18.00
19. juulist Moedisaini näitus "IDEEVORM:MUSTER - Lilled sitsil", Katrina Tangi fotonäitus „Unustatud väärtus - Eesti maakool“

Kuke Galeriis (Karja 6): E – R 10.00-18.00, L 10.00-14.00
31. juulini Tiiu Kammiste fotonäitus „Valikuvabadus“
3. augustist Jaapani kunstniku Haruto näitus „Sumi-e“

Iloni Imedemaal (Kooli 5): iga päev 10.00-18.00
Gunta Randla näitus "Kõige suurem sõber"

Haapsalu Raekojas (Kooli 2): K-P 10.00-18.00
Näitused "Suvorovi tänava naised" ja „Kuurortlinna teejuht“

Piiskopilinnuse toomkirikus: iga päev 10.00-18.00
Fotonäitus "Kapiteelidesse peidetud lugu. Arhitektuur kui ajalooallikas"

Raudteemuuseumis (Raudtee 2): K-P 10.00-18.00
Näitus "Ühenduses peitub jõud - Haapsalu vabatahtlik tuletõrje"

Laupäev, 26. juuli
10.00-15.00 Kirbuturg kaupluse „Ehe ja ehtne käsitöö“ hoovis (Karja tn 4)
10.00-19.00 Läänemaa Käsitöö Liidu suvine käsitöömüük Kodaniketorni esisel haljasalal Karja tänaval
11.00 XXII Valge Daami noorteturniir, Eesti GP PT 14 Krahviaia tennisekeskuses (Vee 10). Tasuta
11.00 Suvekool Evald Okase Muuseumis. Akrüülmaali kursus, juhendaja Tiit Pääsuke. Maksumus 24 € päev.
12.00 Joogafestival. www.joogafestival.ee Piletid Ticketpros
12.00-21.00 Ruubaretked Haapsalu Tagalahel. Pääs ruupadele Kuursaali tagant paadisillalt. Hind 0,5/1 h - 5/8 €, koos giidiga 0,5/1 h - 8/14 €, ruubamatkad@gmail.com või +372 58 78 99 98
18.00 Hoovifest ROCKAFELLER puhvetis A.P.T.E.K (Karja 1). Esinevad ansambel Köömes, Karmafree (LAT), Nevesis, Doktorid Tommyboy, Dice Rudy, Drive ja Doktor Diisel. Pilet 5 €
20.00 Haapsalu suvemuusika 2014. Inspiratsioon – Bach. Arvo Leibur viiulil ja Aare Tammesalu tšellol
Maria-Magdaleena Õigeusu kirikus promenaadil. Pilet Piletilevis ja kultuurikeskuses 8 €, kohapeal 10 €
20.30 Lustakas tantsuõhtu Mati bändilt restoranis Bergfeldt (Ranna tee 2). Tasuta

Pühapäev, 27. juuli
5.45 Joogafestival. www.joogafestival.ee Piletid Ticketpros
10.00-15.00 Läänemaa Käsitöö Liidu suvine käsitöömüük Kodaniketorni esisel haljasalal Karja tänaval
11.00 XXII Valge Daami noorteturniir, Eesti GP PT 14 Krahviaia tennisekeskuses (Vee 10). Tasuta
11.00 Rannavõrkpallisari Haapsalu Beach 2014 IV etapp Paralepa rannas.www.tuulberg.ee/haapsalubeach/
11.00 Suvekool Evald Okase Muuseumis. Akrüülmaali kursus, juhendaja Tiit Pääsuke. Maksumus 24 € päev.
12.00 Haapsalu IX Triatlon Väikese Viigi kaldal. Eraldi stardid lastele, täiskasvanutele ja võistkondadele.
Põhidistants - ujumne 350m, rattasõit 20km, jooks 4km. Info www.paralepa.ee
15.00 Klaveril mängib Alalri Tamm kuursaalis (Promenaadi 1). Tasuta
18.00 Kajakimatk õhtusel Haapsalu lahel Holmi rannast. Kestvus 2 tundi, hind 18€ inimene. Matka ja matkaeelse instruktaaži viivad läbi kogenud matkajuhid. Kasutusel ohutusvarustus. info@kajakimatkad.com
18.00 Sandra Nurmsalu & Margus Vaher "Aita mööda saata öö" Veskiviigi sadamas (Holmi 14). Pilet Piletilevis 14/12 €, kohapeal 15 €
19.00 Film "Kaks päeva, üks öö" kultuurikeskuses (Posti 3). Pilet 3 €
20.00 Kirikukontsert - Aare-Paul Lattik (orel) ja Julia Igonina (viiul) toomkirikus. Pilet 9/7 €

Esmaspäev, 28. juuli
11.00 Suvekool Evald Okase Muuseumis. Haapsalu vanalinna joonistamine, juhendaja Matti Pärk. Maksumus 18 € päev
19.00 Film "Kaks päeva, üks öö" kultuurikeskuses (Posti 3). Pilet 3 €
20.00 Esinevad peo- ja linetantsijad restoranis Blu Holm (Sadama 9/11). Tasuta
20.30 Peo- ja linetantsude särav esitus Helve Kruusemendi tantsupaaridelt restoranis Bergfeldt (Ranna tee 2). Tasuta

Teisipäev, 29. juuli
11.00 Suvekool Evald Okase Muuseumis. Haapsalu vanalinna joonistamine, juhendaja Matti Pärk. Maksumus 18 € päev
19.00 Film "Kaks päeva, üks öö" kultuurikeskuses (Posti 3). Pilet 3 €
22.00 C-JAM "Päikeseloojangu kontsert" kuursaalis (Promenaadi 1). Piletid Piletilevis 15/10 €. Laudade broneerimine tel. 5136338

Kolmapäev, 30. juuli
11.00 Suvekool Evald Okase Muuseumis. Graafikakursus, juhendaja Kaisa Puustak. Maksumus 25 € päev
18.00 Jalutuskäik giidiga Haapsalus inglise ja soome keeles algusega Turismiinfokeskuse eest (Karja 15). Tasuta
20.00 Belgia-Prantsuse duo Montanaro/Cavez kuursaalis (Promenaadi 1). Pilet 7 € müügil kohapeal
20.00 Esinevad rahvatantsijad restoranis Blu Holm (Sadama 9/11). Vaba annetus
20.30 Esinevad noored muusikud Laura altsaksofonil ja Hanna klaveril restoranis Blu Holm. Vaba annetus
20.30 Rütmikas tantsuõhtu Rain Pooleni eestvedamisel elava muusika saatel restoranis Bergfeldt. Tasuta
21.00 Tantsurõõmu Haapsalu rahvatantsijatelt restoranis Bergfeldt (Ranna tee 2). Tasuta

Neljapäev, 31. juuli
11.00 Suvekool Evald Okase Muuseumis. Graafikakursus, juhendaja Kaisa Puustak. Maksumus 25 € päev
19.00 Tõnis Mägi "Legendaarsed laulud" Veskiviigi sadamas (Holmi 14). Kaasa teevad Kärt Johanson - vokaal, mandoliin, Karl Laanekask – kitarr, Margus Tammemägi – löökriistad. Pilet Piletilevis 16/15/10 €
20.00 Kammermuusika kontsert "Hetk Itaalias" kuursaalis (Promenaadi 1). Esinevad: Lande Kits - flööt, Külli Kudu - akordion, Karmen Puis – sopran. Tunnipikkuse kontserdi käigus seigeldakse läbi Itaalia muusikamaastiku ning tehakse kõrvalepõikeid ka Eesti muusikasse. Pilet 4 € müügil kohapeal, laudade bron tel 513 6338
21.00 Raimo Koivulehto kitarrimuusika restoranis Bergfeldt (Ranna tee 2). Tasuta

Reede, 1. august,
11.00 Suvekool Evald Okase Muuseumis. Aktijoonistus, juhendaja Kaisa Puustak. Maksumus 25 € päev
18.00 Jalutuskäik giidiga Haapsalus eesti ja vene keeles algusega Turismiinfokeskuse eest (Karja 15). Tasuta
18.00 Seaküpsetamise MM promenaadil. Rahvusvahelise sigade küpsetamise võistluse avamine; küpsetamine kogu öö. barbecue.ee
21.00 Esineb noorte tantsurühm Läki Tantsule restoranis Bergfeldt (Ranna tee 2). Tasuta
22.00 Ansambel Tuulelõõtsutaja Talumehe Kõrtsis (Karja 2)
23.00 APTEK Haapsalu live: Elephants From Neptune puhvetis A.P.T.E.K (Karja 1). Tasuta

Laupäev, 2. august
10.00-15.00 Kirbuturg kaupluse „Ehe ja ehtne käsitöö“ hoovis (Karja tn 4)
10.00-19.00 Läänemaa Käsitöö Liidu suvine käsitöömüük Kodaniketorni esisel haljasalal Karja tänaval
12.00 Moekunstnike Ühenduse workshop /moejoonistus/ Evald Okase Muuseumis.
12.00-21.00 Ruubaretked Haapsalu Tagalahel. Pääs ruupadele Kuursaali tagant paadisillalt. Hind 0,5/1 h - 5/8 €, koos giidiga 0,5/1 h - 8/14 €, ruubamatkad@gmail.com või +372 58 78 99 98
12.00Seaküpsetamise MM promenaadil. Soojenduseks tulised kanatiivad ja seasabad; 13.00 -15.00 sigade hindamine; 14.00 – 16.00 sigade maitsmine; 17.00 küpsetajate auhindamine; BBQ-bluusilava 24 h.
17.00 Romantiline Luulekava esitleb: luulekontsert "BLUULE" kohvikus Haapsalu Raamat (Karja 6). Üllatusesineja (sõna, näitlejanna) ja Georg Merilo (sõna, vabakutseline) ning Alar Kriisa (suupill, Cathouse Radio) ja Vilho Meier (kitarr, Cathouse Radio). Pilet 5 €, soovitav kohtade broneerimine
18.00 Hoovijämm ja parimad muusikadoktorid puhvetis A.P.T.E.K (Karja 1). Tasuta
20.30 Lustakas tantsuõhtu ansambel PetriMetri saatel restoranis Bergfeldt (Ranna tee 2). Tasuta

Pühapäev, 3. august
10.00-15.00 Läänemaa Käsitöö Liidu suvine käsitöömüük Kodaniketorni esisel haljasalal Karja tänaval
11.00 XXVIII Valge Daami pereturniir tennises Krahviaia tennisekeskuses (Vee 10). Tasuta
12.00 Moekunstnike Ühenduse workshop /moejoonistus/ Evald Okase Muuseumis.
18.00 Kajakimatk õhtusel Haapsalu lahel Holmi rannast. Kestvus 2 tundi, hind 18 € inimene. Matka ja matkaeelse instruktaaži viivad läbi kogenud matkajuhid. Kasutusel ohutusvarustus. info@kajakimatkad.com

Esmaspäev, 4. august
12.00 Rakukeraamika ja tekstiili workshop “RAKUPAKU vol. 3“ Evald Okase Muuseumis
19.00 Film „Pikk tee alla“ kultuurikeskuses (Posti 3). Pilet 3 €
19.30 Esinevad peo- ja linetantsijad restoranis Blu Holm (Sadama 9/11). Tasuta
20.30 Peo- ja linetantsude särav esitus Helve Kruusemendi tantsupaaridelt restoranis Bergfeldt (Ranna tee 2). Tasuta

Teisipäev, 5. august
12.00 „Suvi Iloni aias“ ehk jutu- ja mängutund lastele lasteraamatukogu hoovis (Wiedemanni 11) Vt. lähemalt: www.lib.haapsalu.ee Tasuta
12.00 Rakukeraamika ja tekstiili workshop “RAKUPAKU vol. 3“ Evald Okase Muuseumis
19.00 Film „Pikk tee alla“ kultuurikeskuses (Posti 3). Pilet 3 €
20.00 Jäääär – Kaunite kohtade kontserdid piiskopilinnuse sisehoovis. Külalisena teeb kaasa inBoil. Pilet Piletilevis 15/8 €

Kolmapäev, 6. august
12.00 Rakukeraamika ja tekstiili workshop “RAKUPAKU vol.3“ Evald Okase Muuseumis
19.00 Film „Pikk tee alla“ kultuurikeskuses (Posti 3). Pilet 3 €
19.00 Smailers „Mojito“. Muhedalt mahe akustiline rock-kontsert Veskiviigi sadamas (Holmi 14). Pilet Piletilevis 16/14/10 €
20.00 Esinevad rahvatantsijad restoranis Blu Holm (Sadama 9/11). Vaba annetus
20.30 Esinevad noored muusikud Laura altsaksofonil ja Hanna klaveril restoranis Blu Holm. Vaba annetus
20.30 Rütmikas tantsuõhtu Rain Pooleni eestvedamisel elava muusika saatel restoranis Bergfeldt. Tasuta
21.00 Tantsurõõmu Haapsalu rahvatantsijatelt restoranis Bergfeldt (Ranna tee 2). Tasuta

Neljapäev, 7. august
12.00 Rakukeraamika ja tekstiili workshop “RAKUPAKU vol.3“ Evald Okase Muuseumis
20.00 Klaveril mängib Antti Kammiste kuursaalis (Promenaadi 1). Tasuta
Oodatakse et sõita ja sõidetakse, et oleks ootajaid...