Blog Archive

Thursday, February 26, 2015

Kuidas leida see õige.....?

Natuke vajan aega mõtisklemiseks, ehk peaks enne lausa minema mõne puu ära kallistama! Sest tahaks "lahata" Martin Helme pea 10 aasta tagust artiklit. See pani natuke hinge kripeldama, kuigi ma pole usklik inimene. Aga võib olla ehk just sellepärast....http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/martin-helme-maausk-on-ohtlik-hobi?id=13148460

Tundsin õigesti. Nüüd ongi paras aeg.

Kougiti välja Jaak Madisoni vana blogipostitus ja pekstakse selle teemal vahtu üles. Küllap kougitakse välja ka see Martin Helme vana lugu. On neis mõlemas siis vihkamist ja õelust? Kuidas võtta! Kui nüüd vaadata noore Martini ja noore Jaagu kirjutisi, siis ehk on tegemist noorte ja KOGENEMATUTE inimeste arvamuseavaldustega. Kas ei tohi siis oma nägemusi kirjeldada? Eriti kui tahetakse 16-aastastele valimisõigust anda! Äkki peaks valimisiga hoopiski tõstma? Näiteks 21 eluaastani, nagu on ka viina ostmise juures!? Näe, Mikser kiitis ka lapsena Leninit, aga nüüd on kaitseminister! Ise pole isegi sõjaväeteenistust läbinud! Äkki seegi mängib rolli, et nüüd toetab samasooliste kooselu kui demokraatia märki!? Sõjaväes pidi ju mehistuma!? Huvitav, kas teised kooseluseadust innukalt toetavad tipp-poliitikud on sõjaväes käinud?


Aga lähen algusepoole tagasi. Ma pole enam noor, nii et ehk on mul natuke kogemusi ja ka maailmavaade väljakujunenud. Seepärast ma ei nõustu osaliselt noore Martini seisukohtadega. Selles, et meedia püüab alati kristlikku kirikut panna halba valgusesse (kui katoliku pilastused välja arvata, mis vajavadki päevavalgele tirimist). Pigem on kirik meil lausa osaliselt juba "riigikirik" (nagu ka Martin ise tõdeb)! Martin on minu teada kristlane, aga see polegi antud kontekstis ehk oluline, sest iga usu puhul on inimesed väga erinevad. Nagu ka uskmatud, kelle hulka ehk mina kuulun. Kui üldse siis pigem toetan tõepoolest "puukallistajaid" ehk siis maausku või taarausku. Ma lihtsalt hindan loodust ja pean seda olulisimaks. Võimuvõitlust kohtab aga kõikjal, põhimõtteliselt usust olenemata.  Taarausulised ehk osalevad selles kõige vähem, pigem on tegemist pärimuskultuuriga ja eestlasele omase vaikse eneseseostamisega loodusega. 
Ja kindlasti ei kavatse ma ühtegi usku kellelgi peale suruda, normaalsest orientatsioonist rääkimata

Teiseks on tegu paganliku religiooniga ehk siis definitsiooni järgi kristlusele vastanduva usuga. Tõepoolest, paljudele taarausust jutlustajatele ongi see varjatud võimalus näidata oma varjamatud vaenulikkust kristluse suhtes. Sealjuures üritatakse edendada ideed, nagu oleks eestlus oma olemuselt paganlik ning kristlus eesti kultuurile ja rahvapärandile üdini võõras. Mis on muidugi absurd.

Ei nõustu ma ka sellega. Vähemalt sellise sõnastusega. Kuidas saab paganlus olla kristusele vastanduv, kui tegelikult enne kristluse tungimist siia ei olnud paganatel midagi sellest kristlusest teadagi!? On maa- või taarausk vana või mugandus vanast, polegi ehk nii oluline. Sisu on oluline, nagu kõiges siin ilmas. Martin arvas, et see on nüüd võimalus oma viha väljendada! Nüüd süüdistatakse teda ja Jaaku jt konservatiive vihaõhutamises ja -väljendamises! Aga äkki tahavad paganad lihtsalt uskuda ja olla? Ja kristlased? Ja äkki tahavad ka homod lihtsalt uskuda ja olla!? Tegelikkuses tulenebki siit suhtumine, üks ja ainuõige. Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse! Et ehk pole vaja süüdistada kristlasi, moslemeid, taarausulisi, homosid jpt selles, mida nad tunnevad ja õigeks peavad! Kuid siin on üks AGA! Kui needsamad, ükskõik millised usklikud, homod vt hakkavad ennast peale suruma, siis minnakse üle piiride!!! Ei ole vaja kellelgi püüda selgeks teha, et TEMA USK JA VEENDUMUSED ON KÕIGE ÕIGEMAD JA TEISED PEAVAD SELLE VOOLUGA KAASA UJUMA! Igaühe jaoks on oma maailm, kristlaste, moslemite, homode jaoks. Miks on paganlus halvem? Moslemid ju vägistavad ka Rootsis naisi ja arvavad, et uskmatutele võib kõike teha, kuigi koraan endi jaoks paljud asjad keelab!  Ei tohiks ka kristlased maausulisi vihata ega vastupidi. Nagu ei vihka ka kooseluseaduse vastased homosid ja tõenäoliselt homod ka traditsioonilise kooselu pooldajad.
VIHKAVAD JA VIHA ÕHUTAVAD AGA JUST NIMELT IGASUGUSED ÄÄRMUSLASED! Olgu siis tegu usuäärmuslastega (kes pahatihti sõdu ja vägivalda põhjustavad) või homoäärmuslastega. Nende hulka ei kuulu omaette toimetavad kristlased, moslemid, mormoonid, taarausulised. Vähemalt mina USUN seda!

Südametunnistuse ehk usuvabadus on kõige olulisem vabadus kõikide oluliste vabaduste hulgas. Mul on selleks muidugi üdini isekas põhjus — kuna ma ei taha, et keegi tuleks mulle keelama minu südametunnistusvabadust, siis olen ma nõus, et teistelt ei tohiks keelata nende oma. Ma ei pruugi nende arvamusega nõus olla ja võin vabalt üritada eriarvamusel olijaid ümber veenda, aga ma lepin sellega põhimõtteliselt, et teised inimesed näevad asju teisiti, olgu peale, et minu meelest valesti. Ent on veel üks põhjus, miks maausulised naudivad meedia sümpaatiat ja miks paljud sageli täiesti asjassepuutumatud inimesed nende pea olematu religioonifilosoofia kaitsmise enda südameasjaks võtnud on. Ta nimelt annab ettekäände langetada moraalseid ja eetilisi standardeid, põhjendades seda usuliste veendumustega. Paganlik religioon ütleb a priori lahti kristlikul usul põhinevast eetikast ja moraalist.
Kümme käsku? Mõttetu rämps, käi parem allikate ja tammedega nõu pidamas ja tee, nagu sulle endale parem ja targem tundub. Kui lihtne on nii elada, kas pole? Ei mingeid vagatsevaid mustakuuemehi, kes tolmusest raamatust manitsuste saatel totraid käske-keelde maha loeks. Selle asemel on igaüks ise otsustaja, mida tohib, mida mitte. Väga ahvatlev on hakata iseenda seadusandjaks ja kohtumõistjaks.

Kuhu taoline voluntaristlik käitumisnorm välja viib, on meil juba teada. Olles hüljanud täielikult kristlikust usust pärit moraalinormid, muutub ühiskond imekiiresti rõveduseni kõlvatuks ja nurjatuks. Ei pea vaatama kaugemale, kui Hollandis parteid kokku klopsivate pedofiilide argumentatsioon, et mõista: ühiskond vajab selgeid ja kohati rangeid moraalinorme. Need moraalinormid ei saa aga põhineda suval ja neid ei saa järsult ja jõuga muuta, vastasel korral kukub ühiskond kokku. Kokku kukkumine võib toimuda mitut moodi, aga Euroopas on ta juhtunud iibe kaudu. Ühiskond, mis on kõlvatu, ei ole koht, kuhu inimesed sooviks või taipaks luua järeltulevat põlve.
See ongi asja iva. Inimestele ei pruugi meeldida luterlik kirik või papid, aga me vajame sellel igivanal õpetusel põhinevat raamistikku, et ühiskonnana turvaliselt, hästi ja jätkusuutlikult toimida. Ma tean, et maausulised on kõik kõige tublimad eestlased, kes hoolivad keskmisest rohkem oma kodumaast, oma rahvast ja oma pärandist. Oma hoolivuse väljundiks on nad valinud uuspaganliku ususektina tegutsemise ja mis saab kellelgi selle vastu olla. Aga oma sekti populariseerimiseks ning oma tõe kuulutamiseks on nad valinud vastandumise normidele ja institutsioonidele, mis on hoidnud Eesti ühiskonda toimivana ja sidusana viimased kaheksa-üheksa sajandit.

Kohe kindlasti pole see nii! Isegi mina paganana ei ütle, et kümme käsku on mõttetu rämps! Kuigi au Martinile, jutu esimene pool on üdini aus ja erilist austust vääriv! Aga taas ei usu mina, nagu võiks puude kallistamine  olla põhjuseks, et ühiskond muutuks "rõveduseni kõlvatuks"!!!! Moraalinormid tulenevad ikkagi ühiskonnast ja muutuvad selle arenguga. Ning neid saab mugandada seadustega. Tõsi küll, ka omasooiharus on "uuema aja trend" just seaduseloome plaanis. Ning siingi pole süüdi usklikud, uskmatud ega jomod ise.
 Martin kaitseb oma usku, minnes natukene teiste süüdistamisel üle piiri! Huvitav oleks nüüd teada, kas on ta ikka sama meelt!?
Ükski usk ei ole HOBI ja samas on seda tegelikult kõik usud!

Hobiga seondub aga ka järgmine vihasüüdistus.  Mehe ja naise vahel on "hobi"  tulemuseks laps, kuigi vahel ehk tegeldaks ka "treeninguga" ehk patuga!Jällegi, seegi on igaühe enda asi. Ja kui omasooiharad hobiga tegelevad või "treeningul viilivad.....", siis olgu see nende asi ja nende koduseinte teada. Nüüdseks on nad aga räigelt tunginud kapist välja, lõhestanud ühiskonda, ning neid toetavad poliitikud ründavad julgelt kõike tavapärast! Mitte päris julgelt, sest see vihaõhutajatest kirjutaja käitub eriti raevuselt ja lausa viha külvates! Kes siis on vihaõhutajad tegelikult? Kes kõige rohkem tembeldavad ja sildistavad teisi? Ikka need üle piiride tungijad. Nagu ka juhtkirja autor. Ja üle piiride tungimine ei too mitte kunagi head! Ei usus, sõjas ega armastuses. Aga just nii käituvadki metsad ja kampused. Ning nendega liitunud tegelased. Kelle puhul või oluliseks  "tungiks" olla just VÕIM JA RAHA! Tunnevad, et tungitakse nende mängumaale, mis peabki vaid neile kuuluma! Kui aga rääkida "tumedatest tungidest", siis just artikli autor näitab oma mõistusenõtrust! Tumedad tungid on ikka homoäärmuslaste  (ja ka teiste) pärusmaa! Või arvab autor (keegi pakkus, et Paris?), et traditsioonilised peresuhted ongi tumedad?

Nüüdseks on needsamad vihaõhutajad võtnud ette Riigikogu noorima liikme. Vähe sellest, et teda põhimõtteliselt mitte millegi eest risti lüüakse, püütakse naelu veel juurdegi taguda!


Aga siia sobib lõpetuseks veel üks huvitav artikkel. Jaak Madison, kes olla natsismi toetanud, sattunud kohe järgmisse artiklisse.


Ei viitsigi seda pikalt kommenteerida. Mainin vaid kolme asja.

Artiklis jäetakse mulje, et Jaak on oma ema ja venna hätta jätnud, kuigi oli juba "siis" volikogus! Mis sellega öelda tahetakse, peab juba autorilt küsima.

Teiseks, mul on kohutavalt hea meel nende hoolivate ja abivalmis venelaste üle, kes annetasid! Tänud neile minu poolt!

Ja kolmandaks....

Nagu teada, on Jaak Madison oma kommentaarides samal ajal puudutanud ka Eesti venekeelseid inimesi. Näiteks oma kunagises sotsiaalmeedias esitatud sõnavõtus, kus ta kommenteeris 2014. aasta kevadest pärit artiklit, mis rääkis Eestis elavatest venelastest, järgmiste sõnadega: "Paraku on tõsiasi, millest alles nüüd hakatakse ka laiemalt aru saama ning tunnistama, et on vaja rahvuslikku puhastust, mis looks eelduse, et ülekaalu saavutaksid venelaste hulgas just need eestimeelsed :)"

See lõik mulle aga meeldib ja see tõestab, et Jaagul hoopiski õigus! Tõepoolest, nüüd hakatakse tasapisi aru saama, et ühes (rahvus)riigis on oodatud vaid immigrandid, kes suudavad põliselanikke mõista, on valmis neid aitama (nagu peavad põliselanikud aitama ka just NEID immigrante! Sest ei ole siia vaha venemeelseid immigrante! Nende koht on ikka KODUmaal! Kui üldse, siis olgu siin ukrainameelsed venelased näiteks. Tegelikult siis sellised, kes mõistavad sõna KODU tähendust, oskavad olla hoolivad ja on hea südamega. Nagu on ka Martin, kes tunneb muret, maa, rahva ja laste pärast! Kerge neil ei saa olema, sest küllap liberaalsed äärmuslased ka neid tembeldavad ja sõimavad, kuis jaksavad. Kui neil (raha)võimu jaoks seda vaja on. Parim lahendus on muidugi tülliajamine ja vaimne terror! Täpselt need vahendid, mida kasutatakse ka "vihaõhutajate" vastu! Seega peame HOOLIVAID inimesi EKRE-ga hoopis kaitsma. Isegi kui nad on immigrantide hulgast.

Vaat sellised mõtted tekkisid. Martinil ja Jaagul on mõlemad olemas, nii süda kui ka tunnistus. Mida paljudel vihkajatel ei ole ega saagi olema!

Olen nüüd natsist või kommunist? Pagan seda teab! Nimetage kuidas tahate, kui nimetajateks needsamad äärmuslased, siis mind absoluutselt ei huvita nende arvamus!

Wednesday, February 25, 2015

Eestimaa grupid Facebook`is.

Facebook!

ESTONIA- EESTIMAA

Eestimaad tutvustav grupp. Kellel huvi, kirjutage, ehk saame nii aidata veelgi rohkem Eestimaad tutvustada! Muidugi võib seda jagada oma välismaa tuttavatele! Aitäh!

https://www.facebook.com/groups/685489471517376/Looduse kaitsmiseks, uurimiseks, populariseerimiseks, valdkondade konkretiseerimiseks ja mitme muu eesmärgi nimel on mitmed grupid.


Eesti Liblikad
Eesti Kiilid.
Eesti Käpalised
Eesti Floora
Eestimaa Kivid
Eestimaa Seened
Transport.

Eestimaa Transport

Grupp, loodud toetamaks HAAPSALU RAUDTEE TAASTAMIST.,

Eestimaa Aja Lugu.
Muuseumite koostöö.

Muuseumid Haapsallu!
Eestimaa Järved.
Tallinna linn.
Eestimaa Talud
Eestimaa Linnud
Eestimaa LoodusPealinn Tallinnast välja!

Sai  siin-seal naljaga pooleks pakutud varianti, kus superministeerium tuleks ehitada Vägevale. Või hoopiski Kiltsi. Head ühendused, poolel maal Tartu ja Tallinna raudteel, maanteede ristumiskohas. Miks siis tegelikult ka mitte seda teha?Kui ühelt poolt oli põhjuseks võimalus alustada kaasaegse linnaku ehitusega ja maaelu elavdamisega, siis teiselt poolt on mõtteis Tallinna ummikute vähendamine. Nüansse ju veelgi rohkem! Nüüd sattusin lugema artiklit sellest, kuis Valgas linn tühjeneb ja elanikud lahkuvad, kesklinn hääbub jne.

Ehk peaksime tõesti valitsusasutused Tallinnast ära tooma? Päris palju on ju arutatud võimalust ministeeriumid mööda riiki "laiali paisata"!? Aga miks laiali paisata? Mina pean mõistlikumaks neid arvamusi, kus loodetakse tulu tõusvat kooseksitseerimisest ja - toimimisest!? E-töötamisest rääkimata!

Ma ei neäe asjas erilisi miinuseid, ehk keegi aitab neid leida? Nojah, lennujaam jääb ju kaugele, kui vaja lennata kaugele! Teisest küljest, kostab ju ka arvamusi, et kord tuleb lennujaam nagunii Tallinnast ära viia! Äkki siis mitte Ämarisse vaid Kesk-Eestisse kuhugi? Ning kas siis on neid ametnike/külaliste lennureise nii palju, et see oluliselt mõjuv põhjus oleks? Seda enam, et lennujaamast saab rongiga (eriti kui teha Ülemisteni korralik ja kaasaegne tunnelühendus eskalaatoriga vm) väga edukalt Kiltsi sõita?

Küll aga peaks olema tore töötada väikelinnas, ümberringi metsad-rabad ja lillelõhn!

* Elukoha valikuks on aga tohutult võimalusi, ummikute ohtu vast ei ole, olulist rolli mängib ka rongiühendus Riiaga ja Tapa kaudu Peterburiga.
* Töölesõit laias laastus võtaks nii Tallinnast kui Valgast tunnikese, Tartust veelgi vähem!
* Elavneb elu ääremaadel, kinnisvara väärtus kasvab,
* Ehitada võib ju oma kodu ka Kiltsile lähemale, maad on seal küllaga!
* Suures osas (ka maanteel) saaks tagada sõidu hea täituvusega ühistranspordiga (ametnikke ja teenindavat töötajaskonda oleks ju väga palju),
* Väheneb üldine autosaaste.
* Pealinna elanike arv väheneb, vähenevad ka ummikud ja muud linnastumisega kaasnevad probleemid
* Valitsusasutused muutuvad vahemaa poolest käepärasemaks suuremale osale elanikkonnast ja piirkondadest.
* Linnakese tekkimine eeldab väga kaasaegseid (katselisi) lahendusi, olgu siis tegu energiavajadusega, tänavate jm rajatistega, keskkonna hoolduse, tänavapuhastusega, vee- jm süsteemidega, See annab võimaluse läbiproovitud lahendusi kasutada hiljem kogu riigi arendamise juures.
* maaettevõtluse igakülgne areng - ehitus jm, mis omakorda tooks veelgi rohkem inimesi maale tagasi!

Kõige olulisem oleks aga määratul maa-alal elu arendamine, tagasitoomine maale! Omavalitsuste tulubaas kasvaks oluliselt ning põllumajanduselegi oleks see kindlasti hea, positiivne panus! Oleks ju talunikel lähem tuua oma toodangut jms. Suudest, mida toita, puudust ei oleks!

Kindlasti on plusse rohkemgi, hetkel lihtsalt vaja aeg maha võtta ja mõelda.

Liiprid, mis võiksid kõnelda - erisaade!

Erisaade vahetult enne valimisi!

http://estlandgrp.eu/meedia/videod/lmvk-erisaade

Neli erakonda pooldavad Haapsalu raudtee taastamist,kolm aga mitte!

Tuesday, February 24, 2015

Tõrvikurongkäik.


Vabariigi Aastapäeva tõrvikurongkäik, mille korraldas Sinine Äratus, oli äraütlemata ilus! Kahju vaid, et eestlane on nii lisaks muutunud ja ükskõikseks, et kodus lösutab, selle asemel, et ka tulla välja! Kui keegi selle peale vihastab, siis lasku käia, aga selline tunne tuleb peale küll. Ei tehta sellist asja mingi võimuiha nimel, vaid ikka teie endi huvides ja heaks!

Omaette maailm on vene propagandakanalid. Jooksevad tormi, kui 300 inimest pidupäeva tähistavad pidupäeva, valgusega, mis peaks võitma pimeduse, venelaste sõnul aga hoopis"fashistid nagu natslikul Saksamaal". Tekib küsimus, kas need tegelased on ikka mõistuse juures? Sest kõike seda ikka päris normaalne mõistus välja ei mõtleks. Vähemalt ilma käsuta kõrgemalt poolt. 
Piisab näitest. Plakati kiri Eesti Eest! tõlgiti kui Eesti eestlastele! Tõsiselt haige maailm, muud pole öelda!

Ega muugi targem polnud! Muide, meie, Eesti oma meedia jättis üldse kajastamata, peale Delfi, kes ka vist käsu korras kirjutas provokatiivsest rongkäigust jne. Kas valitsevad parteid valitsevad nii kõvasti meie meedia üle? Või pole omamaise meedia omanikel enam üldse rahvustunnet? Viisakalt öeldes lastakse oma rahvale ja riigile kõrge kaarega? On maailmal tõesti midagi väga viga? Kas normaalsust ei leia enam tikutulegagi?Tegelikkuses oli rongkäik meeliülendav, kõned vaoshoitud, kuid sisulised ja tõesed! Kui enam ka selliseid asju ei suudeta hingevärinaga tajuda ja mõista, siis on abiks vaid kiire muutus ühiskonnas!

Kes me oleme, inimesed omal maal?
Eilse kajastus vene meedias on tegelikult väga haige mõttemaailma peegeldus! Kui pöörata tähelepanu venemelsusele, siis olid tegelikult need kajastused meile isegi kasuks. Sest nagu ütleb Jaak Valge`gi, nemad kajastavad ikka, nagu tahavad. Sai neile rõhutatud, mida tähendab kiri plakatil, nemad aga lähtusid Zarenkovi jt taoliste "tõeliste fashistide" jutust asjade tõlgendamisel. Sellega on ajakirjanike tase meile nüüd teada. Zuroff ja Wiesenthali keskus - sama lugu. Juudid näevad vaid iseennast, tõstavad kisa vaid siis, kui miski puudutab NEID. See, kas neist keegi tegeles inimeste saatmisega GULAGi või kas ise oldud muul moel seotud inimsusevastaste kuritegudega, kommunismiga või millegi sarnasega, lastakse kõrvust-silmist mööda. Zarenkov arvas klüll, et peale tõrvikuid võetakse kätte muud relvad, nagu Ukrainas, Agganistanis või Gaza sektoris, kuid temataolised inimesed ei suudagi vastupidist mõista. Ma ei kahtlegi, et igas erakonnas, ühenduses vm võib olla äärmusliku mõtlemisega inimesi, aga loodan, et EKRE-s on neid imevähe. Pigem peaks ju olema meie mõttelaad hoopis teistsugune. See, kelle jaoks on oluline oma kodu (mitte mutionu külalised või suure paadi põgenikud Vahemerel hõlpsama elu otsingul), näeb asju teisiti. Ütlus, mida kuulsin, et EKRE-s on (tundlikuma närviga inimesed), peab 100% paika. Või vähemalt nii peaks olema, kas pole nii? Ja needsamad inimesed mõistavadki kodu tähtsust, rahva olulisust, (pärimus)kultuuri tähtsust, looduse hoidmist, hinge kannatusi, ajaloo talletamise vajadust, hiite pühadust, jüssilikku mõttemaailma jne jne. Ning mõistavad, et tuli on sümbol, valguse võit pimeduse üle, nagu mainis ka Mart Helme. On ju valgus olnud alati oluline, tegelikult ju talvepühadki tähendavad elkõige valguse võitu pimeduse ehk puhtuse võitu hingesaasta üle.Kui tõrvik nii palju ei tossaks, oleks need mul toaski, siin asendab neid aga küünlavalgus! Muinastuled mere ääres või väiksemgi lõke oma koduaias on ju tegelikkuses hoopis sügavama tähendusega, kui lihtsalt tuli! Seepärast ei lasegi ma seda haiglaslikku maailmavaadet enda ligi! Endiselt jään usaldama inimese headust, hoolivust, ühtehoidmist!
Äärmiselt kurvaks tegi aga meie enda meedia käitumine! Kas tõesti meil endil on ka valdav enamus inimesi sellised, kes ei suuda elementaarset mõista? Valdav sellepärast, et tegelikult ju ükski meediakanal ei huvitunud noorte ettevõtmisest! Või peetakse loomulikuks noorte hängimist ja laaberdamist? Mille vastu sõnades ollakse ja räägitakse väärtustest!? Vaid Delfi oli kohal ja nemadki näitasid ennast sellesama haige mõttemaailma osana, tembeldades asja provokatiivseks. Vabandust pole sealt lootagi! Samamoodi ei toetanud rongkäigul osalemisega oma maa ja rahva õiget meelsust ja tulevikku teised erakonnad, rääkimata nende noortest. Rõivase ja Mikseri jüngritest pole seda muidugi loota, nende jaoks on kodu terve maailm nagu neile oli vist kodu ehk aadress omal ajal ka Nõukogude Liit Aga IRL, KE, EER? Rääkimata uuest hoolivast jõust - Vabaerakonnast!? Ma ei jäta seda neile kõigile meelde tuletamast ka edaspidi, eriti kui hakatakse hoolivusest, rahvast ja inimesest rääkima! 
Eesti Eest! Ilusat aasta jätku Teilegi!
Tahtsin selle lühidalt südamelt ära öelda, mida tunnen!

Kas peaksime Putini, Zurffi jt meeleheaks kustutama ka selle tõrviku? Jah, nemad seda vist ootavadki nagu meiegi rahamaailma poliitikud. Ilmaasjata lootus!