Blog Archive

Tuesday, December 27, 2016

"Äsjasündinud" president juba NÄEB?http://www.harjuelu.ee/2016/12/8438/president-kersti-kaljulaid-ma-nii-vaga-tahaks-koikidele-eestis-valgeid-joule-ja-rahulikku-aastavahetust/

Kas tõesti näeb? Või vaid arvab seda? Äsja Eestisse tulnud inimene ning näeb kohe kõikidel elualadel asju õigesti?
Peaksime uhked olema niisuguse arvamusliidri üle!?
Kas aga saab olla uhke, kui külastatud Kehra Paberivabriku tualettpaber läheb 85% ulatuses välismaale ja samas me veame seda hulganisti sisse? Välissidemed on tähtsamad kui kütuse kokkuhoid? Ometi saaks Kehra mõndakümmet inimest tööle võttes toota ise kogu Eestis vajamineva tualett- ja kätepaberid? On see ikka asi, mille üle rõõmustada? 40-60 riiki? Kas tõepoolest on tänapäevane tootmine vaid puhtalt taastumatute loodusvarade hävitamisele üles ehitatud? Sellele president ei oska mõelda?
 
President aga märkas, et riik toetab vabatahtlikke päästjaid? Kas aga märkab ka seda, et suur hulk päästedepoosid on suletud ja operatiivteenistused aina kaugenevad (maapiirkondade) elanikest? Reaalne elu ikkagi võõras?
 
 
Huvitav on muidugi tõdemus,. et "väga paljud tulevad Eestisse tagasi", kuigi pigem tundub, et väga paljud ei tule ja ei kavatsegi tulla? Kas siis tundub eestlaste lahkumine kui miraazh? E-riik võib ju olla tore, kuid sellest on vähe. Senine riigi suhtumine (ka ekspresidendi) oma rahvasse ja vajadustesse on olnud pigem peletav, mitte kutsuv!? Loodust meil ju veel on, kuid metsade hävitamine hoogustub ning ollakse valmis ehitame aina rohkem riiki lõhkuvaid trasse? Kas see ei tee presidenti ärevaks? Ning kuidas saab selle sissetulekute kasvuga, kui samal ajal peame tulevikus aina rohkem maksma peale, et püsiksid mõttetult kallid ehitised? Või maksame "eliidile" aina suuremat palka, lastes palgakääridel paisuda? See kutsubki siia tagasi ja peletab kõigil lahkumismõtted peast?
Palga poole pealt on siis riigi ülesanne pöörata tähelepanu vaid laste haridusele ja inimeste ligipääsule tervishoiule? Sellest siis piisab? Isegi siis kui paljud elavad alla vaesuspiiri (kas president ikka teab, et minister Ossinovski arvates on vaesuspiir Eestis kolm keskmist palka?)?
 
Ühistulise tegevuse jutt on muidugi üldjoontes õige. Kuid põhilises ta eksib. Saab ikka küll paremini. Maal elavad inimesed ei pea vaid linnas tööl käima või kodus arvutis istuma, neist sõidab paljudes kantides igapäevaselt mööda väga palju inimesi autodega. Turistidest rääkimata. Kuni maainimene peab oma toodangu vedama Tallinna Rimi lattu, et see sealt taas kodukandi poodi jõuaks...... ei saa muidugi maaeluga rahul olla. Miks me soovime ehitada laiu maanteid, et autod saaks maainimestest ja nende toodangust mööda vurada, mitte ei keskendu maapiirkondadesse hea taristu loomisele? Taristu ei ole see lai maantee, vaid palju rohkemat! Koos toodangu müümiskohtadega, nii et kokku saab hoida kütust. Nagunii möödasõitja juba sõidab!? See on see, kuhu peame püüdma! Seega, oleme paljuski valel teel? Ja president kiidab takka, mis sest, et maal elu aina koomale tõmbub!?

Samas ehk president tõesti NÄEB? Äsja Eestisse tulnuna näeb juba, kuhu Eesti liigub? Ja et inimesed pakuvad omavalitsusreformis (enne? pärast reformi?) välja ideid ja vallad tõttavad neid toetama? Mis mõttes? Oleks tore, kui president tooks ka mõned näited, kuidas riik ja KOV-id kodanikuühiskonnaga arvestavad!? Jutt, et piiri asukoht pole üldse tähtis, on muidugi naiivne arusaam. Piirid on väga tähtsad, ka suuremate omavalitsuste puhul Lähtuda tuleks ikkagi sidemetest ja ühendustest, vajadustest ja võimalustest.

Pagulastest libisetakse põgusalt üle, kuigi mulle meenub kohe õõvastav juhtum, kus pagulane oma naist põlema tahtis panna. Erinevalt Vaost ei ole nüüd kohal kaameraparve ega poliitikuid kaastunnet avaldamas. Poliitilise profiidi lõikamine vaid oluline? Muidugi, huvitav on vaadata tulevikku. Kui hiljuti oli jutuks et "pingviinide paraadil" tuleb muudatusi, siis ootaks tõesti, et kõik vastuvõtud saavad toimuma lastekodudes, mitte Toompeal või kontserdisaalides! Kas ma näen seda?

Seda näen küll, et president räägib 12-aastasest äraolekust, aga nägemine jääb ikkagi nõrgemaks? Minul või tipp-poliitikutel? Intervjuu igatahes usaldust väga ei kasvata......

Tuesday, December 20, 2016

Aivar Kokk - "tublimast tublim"!


Aivar Kokk on visanud õhku lühikese repliigi, mis on tõeline pärl, isegi teiste samateemaliste seas!


Rail Balticu trass läbi Pärnumaa on tekitanud palju probleeme nii maaomanike vastuseisu, trassivaliku kui rahastuse tõttu. Veel pole hilja otsustada Tartu alternatiivi kasuks. Rail Baltic ei peaks olema üksnes transiitraudtee, mis otsejoones Eestist läbi põrutab, vaid eelkõige laiendama eestlaste liikumisvõimalusi ja arendama majandust.
Oleme täiesti ära unustanud Tartu, kui tahame, et kogu Eesti raudteest võidaks. Sellele trassile jääks ka Pärnust oluliselt rohkem inimesi. Kui me täna muretseme, et Tallinn ja Harjumaa kasvab ning Lõuna-Eesti tühjeneb inimestest, siis tihti on põhjus selles, et meil puuduvad kiired riigisisesed ühendused, et vajadusel käia tööl kodukohast kaugemal.
Puuduvad ühendused mõjutavad ka investorite käitumist, sest kehvade ühenduste tõttu paigutatakse raha täna pigem Tallinna piirkonda. Ehitades korraliku kiirraudtee nii nagu Euroopas tavaks, saaksime tuua Tartu Tallinnale ajaliselt 2/3 võrra lähemale.
Lisaks Tartu ja Tallinna kiiremast ühendamisest tuleks kõnelda terve Eesti raudteevõrgu väljaarendamisest. Kiirrongid peatuvad suuremates asulates, aga et ka vahepealsete peatuste sõitjad saaksid kiirrongile, siis peaksid nende peatuse vahel olema väiksemad rööbasbussid. Just selleks nn porgandid Eestisse toodigi. Raudteejaamade juurde ehitatakse täna parklaid ja võimalusi sinna jalgrattaid jätta, kuid tegelikult on see poolik lahendus. Ühistransport peaks olema märksa rohkem raudteevõrguga lõimunud. Bussid peaksid inimesi viima raudteejaamadesse. Perroonide juures võiks tulevikus reisijaid oodata elektriautod, mida saaks odavalt rentida.
Tuleb astuda esimene samm ja selleks on Rail Baltica viimine läbi Tartu.


Mida kosta? 

Esimene lõik tekitas äraütlematut rõõmu, sest me vajamegi majanduse arengut ja eestlaste liikumisvõimaluste laiendamist! Braavo! Õige! Lugesin ja olin lausa rind uhkusest kummis, et keegi ütleb tõe välja! 
Aga teine lõik oleks kirjutatud justkui millingu-pohmeluses, sisu läheb sassi kui Kört-Pärtli särk! Endine Jõgeva maavanem ei tea, et Tartus on raudtee???Eelviimane lõik aga ongi eriline pärl kui mõelda lõpulausele! Ehk siis natuke mugandades:
TERVE EESTI, PEALE TALLINNA JA TARTU, ON SIIS VAHEPEALSED KÜLAD JA ASULAD!? MUU EESTI, MIS SIIS TEGELIKULT EI OLEGI EESTI, KASUTAGU TAPALE VÕI TARTUSSE VÕI SIIS HOOPISKI RÖÖBASBUSSIDELE JÕUDMISEKS JALGRATTAID! HEI, PÄRNAKAD!!!??? KUI VEAB, SIIS ANNAB KOKK SIISKI KA BUSSID!

SEDA SIIS TÄHENDAB "....TERVE EESTI VÄLJAARENDAMINE....."!!! Vaat selline ongi meie rahvaesindajate ja arvamusliidrite enamuse tase?


Monday, December 19, 2016

Rahvasodist.

Kilekottide maania Eestis on korduvalt pinnale tõusnud (mäe otsa tõusnud?), nüüd tõusevad uued üllatused!


 Ükski analüüs – olgu tehtud Eestis või välismaal – ei ole osutanud vajadusele teha Eesti maksusüsteemis kardinaalseid muudatusi. Veelgi enam, ettevõtjad on kutsunud üles olema maksude muutmisega ettevaatlikud.

 Nagu olen varemgi öelnud – tulumaksuvaba miinimumi tõstmine iseenesest on hea mõte ning seda oleks pidanud tegema senitehtust kiiremini. Kuid järsk  tõstmine 180 eurolt 500 euroni kuus on liiast. Nii nagu suur lotovõit kaob tihtipeale ei tea kuhu ja võib halvemal juhul elujärje paranemise asemel viia lõpuks inimese rahalistesse raskustesse, ei pruugi ka see tõus väga paljudele loodetud heaolu paranemist tuua. Aga loodame, et need, kelle tulu seetõttu suureneb, oskavad seda ka arukalt  kasutada.

Need lõigud on aga tõelised säravad pärlid, kogu see lugu! Mis tõestab, et tööandjate poole suunatud erakond Eesti rahvast ei pea muud, kui orjarahvast! 

Mul tuleb Maris Lauri põlastava jutu peale meelde, kuidas tütar mehega rõõmustasid Keno Loto lehte avades, et 2+1 variandiga võideti 200 eurot! Tõepoolest, oldi valmis juba rõõmust taburetti aknasse viskama või mine tea, mis hullusega veel hakkama saada, õnneks tõi rahu maa peale selgus, et see 200 eurot jagunes kahesaja võitja vahel...... Tõepoolest, mida siis teeksid tuhanded ja tuhanded lihtsad inimesed, kui neil järsku igakuiselt 64 eurot lisandub? Viimati hakkavad tänavatel autosid pea peale pöörama ja mõisaid põletama, selle asemel, et see raha kulutada omaenda tarvis. Selleks, et saada natukenegi parema elustandardi, natukenegi rohkem endale lubada!

 Järsul maksuvabapiiri tõstmise suurim negatiivne tagajärg on aga madalapalgaliste palgakasvu seiskumine: netotulu järsk tõus annab tööandjaile ettekäände loobuda mõneks ajaks palga tõstmisest. Ettevõtja saab jätkata odavtootmisega, sest palgasurve, mis sunnib mõtlema tootmise ja toodangu uuendamisele, nõrgeneb või isegi kaob mõneks aastaks.

Muidugi, ühise tuludeklaratsiooni tegemise võimaluse kadumine annab omakorda löögi. Kuid on ka muid nüansse. Need tööandjad, keda RE on aina poputanud, ei väärtusta juba aastaid oma töötajaid. Kuigi näiteks marketite juhid on ammu öelnud, et nemad ei karda ka 800-eurost miinimumpalka, siis mis segas RE valitsemisajal neil seda siis selle tasemeni tõsta? Keskerakond?

Üldiselt on iga tark inimene näinud, kuidas RE on hoolinud oma rahvast! Nii et selliseid kirjutisi ei tohiks tõsiselt võtta. keskerakonna võimuletulek on aga vähemalt ühes asjas hea - näitab ära, kas elu läheb paremaks või hullemaks. Nagu ka selle, kas k-kohuke ikka hoolib!?

Rahvuslik hullus!?


Kas pidutsemisele järgneb põrgu?


Lätlaste kaaskond pidutseb? Nii palju on tõesti tänaseks selge, et rahvast ja maast sõidetakse üle räigemalt kui kunagi varem. Kas rahvas suudab aga vastu hakata? Või kas üldse tahab? Ja mille vastu? Enamus, kes püüavad seista RB kui sellise (planeeritava) VASTU, seisavad ei tea kelle EEST!? Hiljuti arvati, et neil pole tegelikult sooja ega külma ka Tartu raudteest, pigem seistakse autovedajate eest! Väga võimalik! Ühed siis seisavad selle eest, et koos (lätlastega) kahmata ja pillerkaaritada! Summad peaks olema piisavad, et hilisem põrgu neid ei mõjuta, rahvas aga virelegu!? Teised aga selle eest, et.....? Ma ei tea, mille eest! Soov viia see monstrum lihtsalt teise kohta, on tegelikult totruse tipp!  Tüüpiline sisutühi hala tuleb aga nende poolt, kes kardavad pidusöögist või selle jääkidest ilma jääda. Kui neid lugeda, siis kas siin on ka mõni väikegi vihje tõsiseltvõetavusele?


Eesti on Euroopa äärepealne nurgatagune maa, kust igasugused ühendused vana Euroopaga, mille ühises majandussüsteemis me oleme, on äärmiselt olulised – nii sõnastas Riigikogus kõnelenud sotsiaaldemokraat Jaanus Marrandi poliitilise ja julgeolekupoliitilise argumendi kaasaegse kiirraudtee Rail Baltic kasuks.
Parlamendis olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Mida teha Rail Baltikuga?“ arutelul kõnelenud Marrandi sõnul on mõistlikud ühendused ja kiire ligipääs, olgu siis reisijate või kaubaveoks, Eestile tähtsad.
Mõtteliselt Soomest algava ja Poolani jõudva Balti riike läbiva kiirraudtee, mis peaks valmis saama 2025. aastal, maksab kokku 4,2 miljardist eurot. Eesti osa sellest on 1,3 miljardit, meie riigieelarvest võtab see 250 miljonit, ülejäänu tuleb Euroopa Ühendamise Rahastust.
Marrandi tsiteeris AECOM-i uuringut, mille järgi võib Rail Balticul liikuda 2030. aastal juba 12,9 miljonit tonni kaupu. Ta meenutas ka Riigikogu majanduskomisjoni hiljutist külaskäiku Tallinna Sadamasse, mille juhid näevad Rail Balticust tõusmas tulu Soome kaupade liigutamisel alla Euroopasse.
Marrandi nimetas oluliseks keskkonnaalaste argumentide hoolikat ja igakülgset kaalumist, mis tähendab raudtee ületamise võimalusi suurulukitsele, sadu erinevaid läbipääse väiksematele loomadele.
Ta  hoiatas: Rail Balticu projekti puhul mingi uue mõtlemisaja võtmine tähendaks, et seda raudteed kindlasti ei tule.

Sellest, et üks kamp nii räigelt rahvast üle sõidab, on aga hullem või vähemalt sama hull VASTUSEISJATE demagoogia. Hulluseni küündiv juba, sest argumente väänatakse, kuidas jõutakse, Pärnust ja suurest osast Eestist ei huvituta üldse. Nii et pada sõimab katelt? Täpselt nii ongi! Artikleid nii ühelt kui teiselt poolt tuleb ridamisi.


Mida me siis õieti tahame? Paremaid ühendusi tahavad need, kes TÕELISELT oma maast hoolivad! Mida me EL-st justkui saaksime? Väidetavalt siis raha ainult eurolaiusel raudtee ehitamiseks. SEL JUHUL JÄÄGU RB EHITAMATA, KUI PRAEGUSEST PLANEERINGUST EI LOOBUTA!
 Kas oleks aga võimalik, et selle raha või vähemalt suurema osa sellest, eest saaks ehitada midagi muud? KUI saaks, siis oleks Tartu raudtee ümberehitamine kindlasti viimases järjekorras. Ainult rumal hakkaks ümber ehitama ja veel samasuguseks, nagu planeeritav variant, ÄSJA REMONDITUD RAUDTEED! Aga näed, neid on. Miks on ja miks nii palju, see jääb mõistmatuks. Üks viimase aja iseloomulikumaid ja võiks öelda, et lausa "paremaid" on see.Kristjan Lepik kirjutab 14. detsembri Postimehes («Rail Balticust võidaks kõik Eesti elanikud»), et Rail Balticust võidaksid kõik Eesti elanikud. Jah, täpselt seda soovivadki kõik need inimesed, kes on alla kirjutanud 101 kirjale, nimelt sellest soovist ajendatuna ongi kõik RBga seotud liikumised alguse saanud. Kuid praeguse RB projekti puhul on enam kui pooltele Eesti elanikest see lubatav võit küll üpriski kahtlane, kirjutab rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit.
Kristjan Lepik märgib: «Üks oluline trend, mida seoses tööga Euroopas ja mujal täheldanud olen, on see, et inimesed liiguvad üha rohkem.» Edasi kirjutab artikli autor: «Räägitakse Baltimaadest kui ühtsest ruumist, aga tegelikult meie koostöö lonkab. Kui oleksime ühenduste läbi üks regioon ja saaksime kahe tunniga Tallinnast Riias tööl käia, siis muutuksid Baltimaad palju ühtsemaks regiooniks.»
Minu küsimus Kristjan Lepikule on, kas tõepoolest majanduseksperdi silmis Eestimaa ongi üksnes Tallinn?
Tore, saame kahe tunniga Tallinnast Riiga tööle käia. Aga terve Ida- ja Lõuna-Eesti (sealhulgas ka Tartu) on Riiast ja loomulikult ka kogu muust Euroopast praegu rohkem eraldatud kui kunagi varem. Karta on, et RB rajamisega muutuks Eesti veel vähem ühtlaseks, kui ta oli seni. Lõuna-Eesti inimestele, kellel puudub igasugune raudteeühendus naabritega, pakub vähe rõõmu see, et turistid saavad kruiisilaevalt maha astuda ja Varssavisse sõita. Ei lohuta ka üksnes Tallinna-Tartu raudteeühenduse toimimine, kuigi see on vajalik ja populaarne.
Lepik kirjutab, et skeptikute põhiline mure paistab olevat see, et Rail Balticul ei liigu tulevikus ei kaubad ega ka inimesed. Jah, kui me räägime Eesti inimestest, kelle huvides ju RB ehitamist reklaamitakse, siis näitab lihtne rehkendus, et lisaks tallinlastele on RB kavandatavat trassi soodus kasutada vaid Pärnu-, Rapla- ja Läänemaa inimestel, seega kokku napilt kolmandikul kõigist Eesti elanikest. Suuremal osal Eesti inimestest sellele raudteele asja ei ole.
Olukord oleks teine aga siis, kui RB kulgeks mööda olemasolevat raudteetrassi läbi Tapa, Tartu ja Valga (nagu see algselt oligi kavandatud). Siis saaks seda raudteed hõlpsasti kasutada ligi 90% Eesti elanikest, kusjuures see võiks olla nii vahend tööl ja õppimas käimiseks Eestis ja ka naaberriikides, muuhulgas ka selleks, et sõita Riia lennujaama kaudu kaugematesse välisriikidesse. Selliselt kulgeval raudteel oleks reisijaid kindlasti märksa rohkem ja Rail Balticust võidaksid tõepoolest peaaegu kõik Eesti elanikud.
Mõte, et RB skeptikud on alalhoidlikud ja ei mõista positiivseid muutusi, mida ka Lepik oma kirjutises arendab, on alusetu. RB kavandatud trassist eemale jäävate Eesti elanike peamine mure on see, et suurema osa Eesti elanike jaoks muutusi ei toimu.
Praegu toimiv raudteeühendus niihästi Eesti sees kui ka Ida- ja Lõuna-Eesti seotus kogu muu maailmaga ei parane tänu suurehitisele karvavõrdki. Praegu puudub Lõuna-Eestil ühendus Riiaga (mis on olnud olemas üle saja aasta) ja on üsna naeruväärne mõte, et kui RB saab valmis, avaneb Tartu, Jõgeva, Põlva ja Elva inimestel võimalus sõita Riiga ümberistumisega Tallinnas.

No on hullus!? Kas mõju avaldavad need lennukijäljed? Kaob igasugune reaalsustaju? Igatahes ülivähe on neid, kellele need keemiapilved ei mõju..... 
Küsimused, Ene-Margit Tiit:

1. Mis hetkest muutub "enam kui pooled elanikest" "90%-ks elanikest"?
2. Mis segab NORMAALSE Pärnu (Riia) raudtee valmimisel ülejäänud raha eest osta kasvõi kümme koosseisu ja panna need rahvusvaheliste ühenduste tagamiseks (läbi Lõuna-Eesti) sõitma Tartust Riiga ning Vilniusesse  ja Moskvasse?
3. Kas Lõuna-Eesti jaoks pole mõttekam hoopis Võru raudtee avamine, milleks ka raha jätkuks?
4. Kas Eesti on Tallinn ja Tartu?
5.  Mil moel on Tartu raudteest kasu pärnakale, läänlasele, saarlasele, hiidlasele?
6. Miks peaks tartlasel olema asja Tallinn-Pärnu-Riia raudteele, kui omal raudtee olemas?
7. Kas läbi Tartu kulgeval raudteel on mõni jupp vahelt välja võetud?

Nii et ehk aitab rahva hullutamisest? See, et valitsus põrgut üles ehitab, ei tähenda, et normaalsuse EEST võitlemise asemel peaks tegelema äärmusliku totrusega! Ja kas tõesti need 101 inimest, kes kirjale alla kirjutasid, tahavad tõesti Pärnu raudtee kadumist ning Lääne-Eestile järjekordse hoobi andmist? Ma ei tahaks seda uskuda. Pigem loodan, et meil on jäänud veel alles normaalselt mõtlevaid inimesi, kes ei seisa Eesti arengu VASTU vaid on igati selle POOLT!

Aga kui Riiga töölkäimise peale mõelda, siis mitu rongitäit marketite kassiire ja teisi sinna siis sõitmas oleks? Ka Tartust? Ehk ikka tasuks märgata rohkemat kui Tallinna, Tartut, Pärnut ja Riiat? Ning kui aus olla, siis Pärnust oleks Riiga palju mugavam tööle sõita!? Nii et KA Pärnu kasvaks ja areneks ning sinna lisanduks rohkem elanikke!. Tartu, kus ma viimasel ajal käinud "RB lõhna nuusutamas" peaks aga rohkem rõhku panema turismi arengule oma linnas ja maakonnas. See on ju nii nadil tasemel, aga võiks olla kordades parem!

Nii et viimane aeg, ARB ja Sõbrad, teha kannapööre ja hakata seisma Eesti eest! Sest keegi ei tohiks tõsiselt võtta neid, kes ütlevad, et "remondime ka Lelle-Pärnu mitmekümne miljoni eest ära ja hakkavad sõitma rahvamassid"! Ilma Riiata ja ääremaade kaasamiseta ei juhtu seda sel raudteel kunagi. Seega, kui loobutakse demagoogiast, võib teid ka tõsiselt võtta!

Sunday, December 18, 2016

Jääaja Keskus


Panin puusse! Täiega panin! Plaan oli käia Jääaja Keskuses ja kuna ükski omavalitsus ega keegi teine isegi ei reageerinud mõttele panna käiku rongidega seotud bussid Kaareperest Palamuse, Luua (Tartust Luuale vaid üks buss, nagu mulle üks reisija ütles), Elistvere ja Äksi kaudu Tabiveresse, siis pidin sinna minema läbi Tartu. Ei vastatud ka Jääaja Keskusest. Aga nagu mul kombeks, siis ma meelega ei tee n.ö. põhjalikku eelluuret. Püüan infot saada teel olles, ilma nutikata. Seda enam, et ringi liikudes peaks ikka ringi vaatama, mitte ninapidi telefonis olema!?

Ja siin paningi pusse. Eeldasin, et Äksi, kus Jääaja Keskus asub, ongi seesama koht, kus on Äksi kirik! Nii palju küll küsisin Jääaja Keskuse fb lehel, et kuidas Tartust sinna saada. Vastati, et sõita tuleb Keskuse peatusesse. Vaatasin Peatus.ee lehelt ja seal sellist peatust sealkandis ei näidanud. Ei saanud ka hiljem FB-sse uuesti vaadata. Alles kohapeal, peale pikka vantsimist "Äksilt" Äksile, sain aru, et see peatus ei olnud Keskuse vaid Keskus.....

Alles koju jõudes nägin Fb-s uut vastust:
  Tartu bussijaamast väljuvad Jääaja Keskuse juurde (peatuse nimi Keskus) liinid nr 611, 613, 614, 732, 612, 733, 738. Vastavalt kell 7:30, 12:30, 14:00, 15:25, 16:30, 18:00 ja 21:30. Täpsema info bussiliikluse kohta leiab www.peatus.ee.

Ja kui nüüd siit edasi mõelda, siis loomulikult on hea, et Tartust nii bussidega kohale saab. Kuid kas sellel ikka mõtet? Kui kohale jõuad kella 13-ks, siis tagasi saad alles kl 17? Pühapäeval? Müstiline, et isegi siin pole arvestatud vajadustega? Ja otse loomulikult ei jätka see buss pakutud ringliinil. Rääkimata sellest, et esimese bussiga Tartust ikka ei tuleks, järgmine on juba lõuna ajal ja Keskus ammu lahti. Ega enam jõuakski peale külastust sõita kaugemale, suvel küll. Aga mida sa sõidad, kui pole millega sõita....

Ometi, kohaliku liikluse päästmiseks on vaja asju kombineerida. Lisaks kõigele oleks see võimalus inimesi rohkem ühistransporti meelitada! Olgu või PAZ-buss rongil vastas, uhkemast uhkem värk! Muuseumraudteest sellele ringile ma ei unistagi....

Infot ei saanud ka Balti jaamast küsida, kuigi see paistis avatud. Vist siiski polnud tegu turismiinfopunktiga....


Tartus vahtisin suu ammuli suuri reklaamekraane, mõtlesin, et ehk reklaamitakse ka Eestimaad. Aga kus sa sellega, kutsutakse raha panema parema kauba alla ja välismaale....Reklaamivõimalusi tekitatud teisigi. Eks selliseid oleks vaja üle Eestimaa, ka ühispeatustesse.
Näh, nüüd teised teinud hobusest põhjapõdra! Lastel muidugi tore ikka, ega igaüks hobustki näinud ole!
Küll aga on Tartus osatud graffitist kunsti teha. Paljudes kohtades.Tasuta transport. Ehk peaks poliitikud panema kohustuslikult tegema 2 korda aastas nädalasi rattamatkasid? Äkki hakatakse Eestimaad nägema? Muidugi, väike hirm on ka, viimati hoopis Pomerants näeb kuskil veel kasvavat metsa või kellelegi tekib mõte veel mõni ogar suurprojekt ette võtta!?Väikese põike tegin ka turule. Praegu mõtlen küll, et oleks pidanud ka jõhvikaid ostma....


Kalavalik endiselt hea. Tõsi, püüdsin hiljem minna lõunale sellisesse kohta nagu Pahad Poisid, aga seal muidugi eestimaist kala ei olnud. Nagu ikka.Kesklinnas piisaks bussidele palju väiksemast kohast. Põhibussijaam pidanuks olema raudteejaamas kaubateede asemel....
Äksi, mis ei olnudki siis päris Äksi.


Ahjaa, et siis bussi sõiduplaan ei soosi lastega tulemist, sunnitakse tulema autoga. Üks neist oli kraavis. Lastega. Õnneks keegi vist viga ei saanud. Aga endiselt plaanime neljarealisi, selle asemel, et väikemaid teid hooldada? Tee oli tõesti parajalt libe....

Näed, lase Pomerants siia, kohe kutsub metsamehed!


Huvitav, kas majakesed, mis lohakile jäänud? Sest pole piisavalt puhkajaid? Nojah, ega Eestis pole odav puhata!Saadjärv ja muud järved ümberringi kutsuvad küll rohkem ringi vaatama.
Bussi ringsõidul oleks peatumisvõimalusi rohkemgi. Ehk peaks vanatehnika varjupaik siiakanti kolima?See vaade oli nii kena. Tõsi, elektripost rikkus veidi, aga hea koht puhkamiseks möödasõidul. Minu vantsimine hakkas aga otsa saama, minna jäi veel kilomeeter.Jääaja Keskus.Üldiselt jäi muuseumist päris hea mulje. Maja väljastpoolt vaadates ei julgenud arvatagi, et sees nii palju ruumi!
Et bussi minemas ei olnud, siis tagasi Tartusse sain juhusliku autoga. Värske kohalik - aitäh Sulle ja Su prouale lahke abi eest!


Rong väljus teiselt teelt. Lausa naerma ajab selline renn rattaturistide jaoks! Siiani pole Tartus tekkinud ülekäike mõlemasse perrooni otsa. Ükskõiksus on ikka meeletu!
Aga ruumi ja võimalusi on. Nii ülekäikudele kui Bussijaamale. Tahtmist ja hoolimist ei ole.